Skip til primært indhold

Bredt sygehusforlig sendes nu i sidste høring

Efter en timelang debat kunne langt hovedparten af regionsrådets medlemmer i dag sende forslaget til ny struktur for fremtidens sygehuse og psykiatri i høring. Enhedslistens medlem stemte imod den del, der drejer sig om sygehusstrukturen, et medlem var fraværende, mens de resterende 39 medlemmer stemte for.

"På vegne af borgere, medarbejdere og fremtidens sygehusvæsen er jeg glad for, at vi fik så god en aftale på plads med så bred opbakning", sagde regionsrådsformand Carl Holst (V).

"At vi har et stort ansvar for at skabe tryghed for vores medarbejdere, når vi skal gennemføre planen, er endnu en god grund til, at vi har skabt et bredt forlig."

"Jeg er glad for hele forløbet. Vi er landet på noget, som stort set alle bakker op om. Det kan kun blive godt", sagde 1. næstformand Poul-Erik Svendsen (S).

Fremtidens sygehuse

Forslaget lyder, at der skal være akutsygehuse i Esbjerg, Kolding, Svendborg, Odense og Sønderjylland – i Odense og Sønderjylland skal der bygges helt nye sygehuse.

Sygehusene i Grindsted, Give, Vejle og Middelfart skal fungere som specialsygehuse med hver deres særlige profil. Syv sygehuse fortsætter i første omgang uændret: Tønder, Brørup, Haderslev, Fredericia, Ringe, Nyborg og Faaborg. Ærø beholder sit ø-beredskab.

Fremtidens psykiatri

Her stemte 40 af regionsrådets medlemmer for, mens et medlem var fraværende.

Fremtidens psykiatri deler regionen op i fire områder: Vestjylland, Sønderjylland, Lillebælt og Fyn. Der vil være hjælp til sindslidende i en række lokalpsykiatriske centre og én eller to psykiatriske sengeafdelinger. I Vejle bygges en ny psykiatrisk afdeling, i Aabenraa rykker psykiatrien ind i det nuværende sygehus, i Esbjerg udbygges den nuværende afdeling, og i Odense får den psykiatriske afdeling plads i det nye universitetshospital.

Den endelige placering af børne- og ungepsykiatrien og retspsykiatrien besluttes først efter endnu en høringsrunde.

Der planlægges med psykiatriske skadestuer i Odense, Esbjerg, Vejle og Aabenraa.

Høring

Frem til 1. december er forslagene i høring hos både borgere, fagfolk og kommuner. Denne gang skal også Sundhedsstyrelsen høres. Høringssvarene bliver løbende offentliggjort på regionens hjemmeside www.regionsyddanmark.dk/fremtidenssygehuse og www.regionsyddanmark.dk/fremtidenspsykiatri 20. december træffer regionsrådet den endelige beslutning.

På regionsrådsmødet 20. december bliver en plan for, hvordan der skal arbejdes med at skabe fremtidens sygehuse, også lagt frem. 1. april 2008 skal implementeringsplanen være færdig. Om fem-10 år forventes fremtidens sygehuse at være en realitet.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Regionsrådsformand Carl Holst (V), 40 32 52 10
  • 1. næstformand Poul-Erik Svendsen (S), 29 20 12 00
APPFWU02V