Skip til primært indhold

Sundhedsstyrelsen: Grønt lys for psykiatriplan

Sundhedsstyrelsen støtter Region Syddanmarks plan for Fremtidens Psykiatri, som blandt andet betyder en styrkelse af lokalpsykiatrien. Det fremgår af høringssvaret, som regionen netop har modtaget efter at høringsperioden udløb den 3. december.

Ifølge planen inddeles regionen i fire geografiske hovedfunktionsområder med et befolkningsgrundlag på 250-300.000 borgere, og der etableres lokalpsykiatriske centre rundt om i de 22 kommuner i regionen.

Planen betyder også, at døgnfunktionerne samles i færre enheder og at børne- og ungdomspsykiatrien udbygges og at retspsykiatrien udvides med 40 sengepladser. Derudover bliver der oprettet et psykiatrisk informationscenter og strategier for videns- og kompetenceudvikling og forskning.

"Jeg er meget glad for, at Sundhedsstyrelsen bakker op om planen. Det giver et godt grundlag for det videre arbejde med Fremtidens Psykiatri," siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Psykiatrien flytter ud

Bente Gertz Hansen (S), formand for regionens social- og psykiatriudvalg, er glad for, at Sundhedsstyrelsen giver regionsrådet råderum til at arbejde videre med planen.

"Det er godt, at der er opbakning til det, vi selv synes er godt. Jeg er specielt glad for, at vi nu flytter psykiatrien så langt ud som muligt - helt derud, hvor folk bor, så de nye lokalpsykiatriske centre nu bliver indgangsporten til al psykiatri i fremtiden. Det er nytænkning, fordi i dag har vi ikke de lokalpsykiatriske centre," siger hun.

Sundhedsstyrelsens svar er et af de mange svar, der er sendt til regionen i høringsperioden. På www.regionsyddanmark.dk/fremtidenspsykiatri kan man læse de høringssvar, regionen modtager. Der er kommet 72 høringssvar fra både private, fagfolk, organisationer og officielle høringsparter.

Regionsrådet træffer den endelige beslutning om Fremtidens Psykiatri den 20. december i år.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Carl Holst (V), regionsrådsformand i Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10.
  • Bente Gertz Hansen (S), formand for social- og psykiatriudvalg i Region Syddanmark, mobil 21 72 71 02.
  • Agnete Philipsen, psykiatridirektør i Region Syddanmark, mobil 28 99 35 74.
APPFWU01V