Skip til primært indhold

Rift om kulturkronerne fra Region Syddanmark

”Det bliver et stort stævne med adskillige hundrede unge guitarister fra ikke bare Region Syddanmark – men også fra blandt andet Tyskland og det øvrige Skandinavien. Ideen er opstået blandt to guitarlærere i Vejle Kommune.”

Sådan beskriver musikskolechef Flemming Sørensen fra Vejle Kommune arrangementet GuitarEvent Syd.
Det er et projekt, der i november 2008 folder sig ud med et stævne for klassisk guitarmusik for børn og unge.
 
Projektet har regionsrådet i Region Syddanmark netop valgt at støtte med 186.000 kroner. Det skete på mandagens regionsrådsmøde.

Region Syddanmark har fået ansøgninger til sin kulturpulje fra alle egne af regionen. 63 ansøgere har søgt om støtte til projekter. Selv om der med to millioner kroner i puljen kun blev råd til at støtte 15 af projekterne, så er Karsten Uno Petersen, der er formand for det særlige udvalg for regional erhvervspolitik, begejstret for det store antal ansøgere.

”Jeg er meget glad for, at der er så stor en interesse for puljen. Det viser, at der både er et frodigt kulturliv i Syddanmark, og at der er stort behov for de regionale midler, siger Karsten Uno Petersen.

Nyskabende projekter

Region Syddanmark har valgt 15 spændende projekter ud, der understøtter regionens strategi på kulturområdet. Blandt dem er talentudvikling af unge kunstnere i Sønderjylland, teater med asylbørn og danske børn i Middelfart, lyrikfestival i Odense og ny skolekoncertfestival i Kolding.

”Vi har valgt at give tilskud til projekter, der er nyskabende inden for hvert deres felt. Det er af stor betydning, at projekterne rækker ud over lokalområdet, så gode idéer spredes til andre egne af regionen – og gerne endnu længere væk,” siger Karsten Uno Petersen.

Reception

Region Syddanmark afholder reception for de ansøgere, der får tilskud fra kulturpuljen. Her præsenteres projekterne GuitarEvent Syd, ArtBuilt og Ung Kunst.NU – og der bliver mulighed for at møde flere af de øvrige ansøgere, der fik tilskud.

Receptionen finder sted tirsdag den 11. december kl. 14 i kantinen i Regionshuset, Damhaven 12 i Vejle.

Pressen er velkommen.

Fakta: Regionsrådet gav støtte til følgende projekter:

- Skolekoncertfestival 2008 i Kolding - Indførelse af en ny model for skolekoncerter på tværs af kommuner i Syddanmark.
- Station Next Sydfyn - et Filmvæksthus for unge. Samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og filminitiativer på Sydfyn om undervisning for unge 13-18 år.
- Kulturvisionsprojekt Sydvestfyn - Proces med inddragelse af alle kulturaktører og interesserede beboere for at udvikle kulturen i landdistriktsområdet.
- Guitarevent Syd - Festival for klassisk guitarmusik for børn og unge i Syddanmark og deltagere fra udlandet.
- UngKunst.NU - Regional Talentudvikling - Samlet indsats for talentudvikling inden for billedkunst i samarbejde med sønderjyske  kommuner.
- World Cinema DK - Opstart af film- og integrationsprojekt i Odense for nydanskere
- Mindretalsliv -dokumentation, formidling og debat og dagligliv og fællesskab i grænselandet. Opbygning af udstilling med arbejdsgrupper og erindringsværksteder.
- Konference med Richard Florida - oplevelsesøkonomi. Konference for at styrke samarbejdet mellem kultur- og erhvervsliv, innovation og udvikling af kulturerhverv.
- Fortællinger fra (Region) Syddanmark - Kultur- og fortællefestival på Give-Egnens Museums område indenfor musik, kunst og dans.
- Blandede bolcher - Teater med asylbørn og danske børn: fortællinger, dans og drama for at bibringe børn og unge en forståelse af hinandens baggrund.
- Odense Lyrikfestival - Lyrik i tre dage for at gøre lyrik synlig og hørbar i byens rum. Lyrik kombineres med teater, musik og andre kunstarter.
- ART-Built - Innovationsplatform for kunst og byggeri. Samarbejdstiltag og afprøvning af koncept mellem byggebranchen og kunstverdenen.
- "Fit for the Future" - Afprøvning af nye forretningsområder og synliggøre vækstpotentiale for Tønder Festival Fond.
- GRANAT - 8 musik, kunst og litteratur-eksperimenter - Tværfaglige projekter, der inddrager nutidskunstnere og inddrager publikum på anderledes måde end i gængse museer, teater etc.
- Klassisk vejr og musik på Strynø - Temakoncert i vejrets tegn.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Karsten Uno Petersen regionrådsmedlem og formand for det særlige udvalg for Regional Erhvervspolitik, mobil 21 63 11 93
  • Koordinator Helle Knudsen, Region Syddanmark, tlf. 76 63 19 05
APPFWU01V