Skip til primært indhold

Region Syddanmark indgår kræftaftale med tyske hospitaler

Region Syddanmark indgår nu aftale med tre tyske hospitaler om hurtig udredning og behandling af patienter med mistanke om kræft. Det har regionsrådet besluttet i dag. Aftalerne forventes at træde i kraft senest 1. februar 2008.

Tilbudet til patienterne om at blive undersøgt og behandlet i Tyskland vil kun blive aktuelt i de tilfælde, hvor sygehusene i Region Syddanmark eventuelt ikke selv vil kunne leve op til målet om, at udredning og behandling skal være indledt indenfor 48 timer.
Aftalerne indgås på vegne af alle danske regioner.

Aftalerne sker som følge af de landsdækkende krav om hurtig udredning og behandling af patienter med mistanke om kræft – et krav, som trådte i kraft 1. oktober i år.
Kravet løses pt. i Region Syddanmark ved ændringer i arbejdstilrettelæggelsen på sygehusene, gennem stor fleksibilitet fra personalets side og ved at man trækker på ressourcer – også ud over den sædvanlige normering.

- Der gøres en kæmpe indsats rundt omkring på sygehusene i regionen for at leve op til målene. Situationen i dag er også, at det lykkes. Vi vil dog ikke risikere en dag at stå i den situation, at vi ikke kan leve op til kravene. Derfor er det regionens mål at sikre, at der til enhver tid kan stilles et fagligt kvalificeret tilbud til rådighed for regionens borgere, siger regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V), og fortsætter:

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at indgå aftaler med tre tyske hospitaler. Vi ved, at danske patienter her kan få en kvalificeret behandling efter de danske standarder og krav. Grundlaget for aftalerne er i øvrigt så godt, at de øvrige regioner i Danmark også har tilsluttet sig. Det glæder mig. 

De tre hospitaler, Region Syddanmark har indgået aftaler med, er sygehusene i Flensborg, Kiel og Schwerin. Se beskrivelse af sygehusene nedenfor.

Det er aftalt med Danske Regioner og de øvrige regioner i Danmark, at aftalerne indgås, så de også kan benyttes af de øvrige regioner.

Det skal understreges, at et tilbud om undersøgelse og behandling på et af de udenlandske sygehuse altid vil være efter patientens eget valg. I nogle tilfælde vil det nok være sådan, at patienter vælger at tage imod et tilbud på regionens egne sygehuse med lidt længere ventetid, frem for et udenlandsk tilbud indenfor ventetids målene.

Der er ligeledes i aftalerne sørget for, at patienter der tager imod et tilbud på et af de udenlandske sygehuse, ikke stilles ringere, end hvis de var behandlet på regionens egne sygehuse, og derfor ikke af den grund kommer bag i evt. køer til senere behandling i Danmark.
Dog skal der gøres opmærksom på, at patienter, der skal strålebehandles for brystkræft eller prostatakræft kan risikere en længere ventetid i Danmark, hvis de ikke tager imod et tilbud i Tyskland. Det har baggrund i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om, at patienter, der vurderes mindst mobile, først skal tilbydes plads i Danmark.

Patienter, der henvises til udlandet, vil i øvrigt være omfattet af danske bestemmelser om patientforsikring og aktindsigt, og de tilbydes fortsat kontakt med regionens behandlingssystem.

De landsdækkende krav om hurtig udredning og behandling gælder på nuværende tidspunkt tre typer af kræft: Lungekræft, kræft i tyk- og endetarm samt hoved-hals kræft. 1. januar 2008 vil brystkræft også være indbefattet af 48 timers fristen.

Fakta om de tre hospitaler:

Flensborg:

I Flensborg er der to sygehuse – Malteser St. Franziskus og Diakonissestiftelsen (Diako) – som begge er non profit privatejede sygehuse. De har i et frivilligt samarbejde delt opgaverne imellem sig, så Diako har akutfunktionen og St. Franziskus hovedparten af de planlagte opgaver.
Region Syddanmark har videreført et langvarigt samarbejde med begge sygehuse, og der er tætte faglige kontakter mellem læger i Danmark og lægerne i Flensborg på flere af disse områder.
Det skal bemærkes, at sygehuset i Flensborg ikke behandler patienter med hoved-hals kræft.

Universitetshospitalet i Kiel:

Hospital af høj standard med Universitetsstatus. Har aktiviteter på to matrikler, dels i Kiel og dels i Lübeck. Begge er store universitetssygehuse. OUH har haft længerevarende forskningssamarbejde og i enkelte tilfælde sendt patienter til behandling. Siden starten af 2007 har Region Syddanmark på vegne af Danske Regioner haft en aftale om strålebehandling. Den faglige dialog skal ske mellem læger fra Kiel og fra Odense Universitetshospital. Ved henvisning til Kiel kan behandlingen fortrinsvist gennemføres i Kiel, men også på lokationen i Lübeck.

Hospitalet i Schwerin:

Del af en stor tysk privat sygehuskæde (Helios). Er et komplet udbygget sygehus med ca. 1050 somatiske senge. Danske læger har besøgt sygehuset og har efterfølgende givet en faglig bedømmelse af deres indtryk af sygehusets faglige standard og generelt fundet denne tilfredsstillende. Der foreligger omfattende dokumentation for behandlingskvaliteten.

I alle tre tilfælde vil der i øvrigt være dansktalende personale tilstede og dansk sproget informationsmateriale.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Carl Holst (V), regionsrådsformand, Region Syddanmark, mobil 40 32 52 10.
  • Claus Toftgaard, lægefaglig direktør, Sundhedsområdet i Region Syddanmark, mobil 29 20 13 56.
APPFWU02V