Skip til primært indhold

Fremtidens psykiatri i Syddanmark er nu på plads

I dag er de sidste brikker til fremtidens psykiatri i Region Syddanmark faldet på plads. Et enigt regionsråd stemte på sit møde i eftermiddag for planen, der beskriver det fremtidige behandlingstilbud til sindslidende.

Langt størstedelen af indholdet i psykiatriplanen var der på forhånd opnået enighed om i det brede politiske forlig den 2. november 2007 og via de mange positive høringssvar fra anden høringsrunde.

Dog var der afstemning om placeringen af den børnepsykiatriske døgnfunktion og retspsykiatrien. Her besluttede et flertal, at den børnepsykiatriske døgnfunktion med seks pladser til børn under 13 år placeres i Odense, og at retspsykiatrien samles på én adresse i Middelfart.

Regionsrådsformand Carl Holst (V) er meget tilfreds med planen:
- Jeg synes, vi kan være stolte over, at det på under et år er lykkes os at skabe en sammenhængende plan for den fremtidige struktur for psykiatrien i Region Syddanmark. Jeg glæder mig samtidig over, at det er hele regionsrådet, der står bag grundprincipperne i planen.

Bente Gertz Hansen (S), formand for det udvalg i Region Syddanmark, der beskæftiger sig med fremtidens psykiatri, er ligeledes begejstret over resultatet:
- Det er en plan, der har som mål at sikre borgerne den bedst mulige kvalitet, sammenhæng og tilgængelighed i behandlingstilbuddene. Jeg er sikker på, at vi her har skabt det rigtige grundlag for en fremtidig velfungerende psykiatri tæt på borgerne. 

Sammen med godkendelsen af psykiatriplanen har regionsrådet godkendt ”Patient/bruger- og pårørendepolitik i psykiatrien i Region Syddanmark”, ”Strategi for psykiatrisk forskning i Region Syddanmark” og ”Strategi for kompetenceudvikling i psykiatrien i Region Syddanmark”.

Oplægget til psykiatriplanen samt strategierne kan læses på www.regionsyddanmark.dk/fremtidenspsykiatri - under menupunktet Høringsgrundlag til anden høringsrunde.

Den endelige psykiatriplan med indarbejdelse af regionsrådets beslutning og justeringer i forhold til høringssvarene forventes at være færdig i midten af januar 2008.
Psykiatriplanen vil herefter kunne findes på regionens hjemmeside.

Fakta om psykiatriplanen

Det vigtigste element i planen er, at der bliver etableret en styrket ambulant psykiatri tæt på borgerne - understøttet af specialiserede døgnfunktioner.

Der etableres fire geografiske hovedfunktionsområder med ambulant og stationær behandling for alle patientgrupper. Det drejer sig om børne- og ungdomspsykiatrien, almenpsykiatrien, gerontopsykiatrien (ældre sindslidende) og oligofrenipsykiatrien (udviklingshæmmede sindslidende).

De fire hovedfunktionsområder er:

Vestjylland: Esbjerg, Fanø, Varde, Billund og Vejen kommuner

Sønderjylland: Tønder, Aabenraa, Haderslev og Sønderborg kommuner

Lillebælt: Vejle, Kolding, Fredericia, Middelfart, Nordfyn og Assens kommuner

Fyn: Odense, Kerteminde, Nyborg, Faaborg-Midtfyn, Svendborg, Langeland og Ærø kommuner

- I hvert hovedfunktionsområde skal der etableres en række lokalpsykiatriske centre som bliver indgangsporten til al behandling i almenpsykiatrien. De lokalpsykiatriske centre får et optageområde (min. 50.000-60.000 indbyggere), som skal følge kommunegrænserne. Det endelige antal og placeringen skal afklares i de enkelte lokalområder.

- For at sikre at flere kan behandles ambulant på et højt fagligt niveau, skal der arbejdes på at sikre regionsdækkende opsøgende ambulante tilbud til sindslidende. Der er tale om opsøgende psykoseteams, målrettet og tidlig indsats over for nydebuterede skizofrene (i form af tidlige interventionsteams) og straks-indsats for indlæggelsestruede depressive (i form af akutteams).

- Børne- og ungdomspsykiatrien styrkes med en udvidelse af aktiviteten især i den ambulante behandling, men der sker også en udvidelse i antallet af døgnpladser.

- Der skal være ungdomspsykiatriske, almenpsykiatriske og gerontopsykiatriske døgnfunktioner i Vejle, Aabenraa, Esbjerg og Odense. Herudover bliver der en almenpsykiatrisk døgnfunktion i Middelfart og Svendborg.

- Skadestuerne i Odense og Esbjerg videreføres, og der etableres en skadestuefunktion i henholdsvis Vejle og Aabenraa.

Yderligere oplysninger fås hos:

Carl Holst, regionsrådsformand, mobil 40 32 52 10.
Bente Gertz Hansen, formand for det særlige udvalg på social- og psykiatriområdet samt specialundervisning, mobil 21 72 71 02.

APPFWU02V