Skip til primært indhold

Forslag til det gode liv i Syddanmark

Hvad er det gode liv i Syddanmark? Er det at sikre en rimelig forsyning af kollektiv trafik i regionens tyndt befolkede områder? Er det at sikre nye uddannelser til regionen, så de unges kompetencer matcher fremtidens efterspørgsel? Er det at skabe gode vækstbetingelser for virksomhederne, samtidig med at vi passer på miljøet?

Svarerne på de spørgsmål er med til at styre, hvordan Syddanmark skal udvikle sig i de kommende årtier. Politikernes bud på svar kan man læse i forslaget til Regional UdviklingsPlan, som regionsrådet vedtog mandag og som sendes i offentlig høring fra 10. januar til 31. marts 2008.

Samspil med kommunerne

Det er ambitionen, at udviklingsplanen udvikler sig i tæt samspil med regionens centrale aktører, ikke mindst kommunerne. Regionsrådsformand Carl Holst (V) håber, at borgere, kommuner og alle der har en mening om, hvordan Syddanmark skal udvikle sig, vil bruge høringsperioden med at komme med forslag.

"Der er tale om en langsigtet proces, hvor mange parter – først og fremmest regionen selv og de 22 kommuner – skal spille med. Derfor har der været nedsat en politisk styregruppe med repræsentation fra både kommuner og region. Det er en proces, der skal bringe os nærmere "Det gode liv", som er visionen bag udviklingsplanen", siger Carl Holst.

Bredt ejerskab

Carl Holst er optimistisk med det videre arbejde, da udarbejdelsen af udviklingsplanen indtil nu er sket i en tæt dialog.

"Vi har haft Take Off i Billund Lufthavn, der samlede 275 politikere og borgere og ti dialoggrupper har holdt møder på regionens højskoler. Det forslag vi har vedtaget i dag har derfor bredt ejerskab i hele Syddanmark, siger Carl Holst.

Da det i høj grad er regionens unge, der skal leve med udviklingsplanen, har regionen indbudt 50 unge fra ungdomsuddannelser i hele regionen til at levere bidrag til planen. Fra mandag aften vil de unge blive lukket inde i tre dag i Faaborg for at udvikle idéer til, hvordan man omsætter udviklingsplanens indhold.

Den endelige udviklingsplan vedtages den 23. juni 2008.

Fakta om Regional UdviklingsPlan:

Den regionale udviklingsplan – populært kaldet RUP’en – er et nyt strategisk instrument, der opstiller visioner for den regionale udvikling. Den skal beskrive den fremtidige udvikling for byer, landdistrikter og udkantsområder.

Arbejdet med Regional UdviklingsPlan er en gensidig og fortløbende læringsproces og en helt ny måde at tænke regional udvikling på. Som et fælles projekt mellem kommunerne og regionen vil der blandt andet blive lavet et årligt udviklingsregnskab, som på valgte parametre skal vise udviklingen i Region Syddanmark, hvad enten det er på kommunalt, regionalt eller interregionalt niveau.

Yderligere oplysninger fås hos:

  • Ebbe Jensen, afdelingschef i Regional Udvikling i Region Syddanmark, mobil 29 20 19 87.
APPFWU01V