Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilSundhedpilPatientrettighederpilRefusion af befordring til sygehusbehandling

Refusion af befordring til sygehusbehandling

Opdateret den 17. maj 2021

Vigtig information vedr. Covid-19

Krav om brug af mundbind eller visir

Fra 22. august 2020 skal alle over 12 år bruge mundbind eller visir under transporten med Flextrafik, - herunder også på færgeoverfarter.
Mundbind eller visir skal dække både mund og næse.

Du skal som udgangspunkt selv huske at tage et mundbind/visir med til turen. Hvis ikke du har et mundbind/visir med, vil du blive tilbudt et gratis mundbind af chaufføren. Mundbindet er et type II mundbind, som både beskytter dig og dine omgivelser.

Mundbindet eller visiret kan fjernes helt eller delvist, hvis der er et anerkendelsesværdig årsag hertil, så som f.eks.

 • kortvarigt behov for at indtage mad eller drikke
 • behov for at indtage af medicin
 • under samtaler med person, der mundaflæser
 • hvis mundbindet eller visiret giver vejrtrækningsbesvær eller kvælningsfornemmelser

Visse passagerer vil dog af helbredsmæssige årsager helt være undtaget kravet. Det gælder passagerer med

 • nedsat bevidsthedsniveau
 • fysiske eller mentale svækkelser eller andet der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir.

Passagerer, der uberettiget undlader at bruge mundbind eller visir kan blive bortvist/afvist.

Passagerer, der undlader at efterkomme chaufførens anvisning om bortvisning, vil kunne pålægges bødeansvar.

Chauffører, som har passagerkontakt, skal også bære mundbind under transporten, men mundbindet kan fjernes midlertidigt, hvis hensynet til trafiksikkerheden kræver det.

Læs Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v..

Region Syddanmark opfordrer alle til at bruge håndsprit både inden og efter turen med Flextrafik. 

Covid-19 – påvirkning af befordring

Det er fortsat muligt at bestille kørsel til og fra sygehusbehandling.

 • Bestilling af transport kan tidligst ske 4 dage forud for sygehusbehandling/kontrol.
 • For at sikre den størst mulige afstand mellem chauffør og passager, skal passagerne sidde på bagsædet.
 • Transporter bestilles i udgangspunktet som samkørsel.
 • Patienter, der er i risikogruppe for smitte kan visiteres til solotransport. Det er den behandlende afdeling og/eller kørselskontoret, der vurderer om patienten er i risikogruppe for smitte  

Bemærk:

 • Patienter, der udviser symptomer, der giver mistanke om COVID-19, skal telefonisk kontakte praktiserende læge, akutklinikker eller vagtlæge. Ændringerne er sket for at sikre, at flextrafikken skal være så sikker som muligt i forhold til at undgå smittespredning.

Ændringerne er sket for at sikre, at flextrafikken skal være så sikker som muligt i forhold til at undgå smittespredning.

Ændringerne træder i kraft 21. maj 2021.

Som hovedregel skal du selv sørge for at komme til og fra sygehuset og selv betale for transporten. Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller befordringsgodtgørelse.
Der er dog følgende undtagelser:

Befordringsgodtgørelse i forbindelse med behandling på sygehus

Regionen yder tilskud til dine transportudgifter til og fra det nærmeste sygehus, hvor du kan blive behandlet efter regionens visitationspraksis. Som hovedregel vil tilskuddet svare til den billigste offentlige transportmulighed. 

 • hvis du bor mere end 50 km. fra sygehuset og har en samlet billetudgift på mere end 104 kr. tur/retur (2020 takst) -  Afstanden beregnes på www.krak.dk

  eller
   
 • hvis du er pensionist (ikke efterlønsmodtager) og har en samlet billetudgift på mere end 44 kr. tur/retur (2020 takst)

Beløbet indsættes på din NemKonto.

Det er sygehuset nærmest din bopæl, der varetager udbetalingen.
På grund af ændringer på området må der i øjeblikket påregnes en forlænget ekspeditionstid på op til 10 uger. 

Beløbet kan ikke overstige de faktiske udgifter.

Hvis du har spørgsmål vedrørende befordringsgodtgørelse

Du er altid velkommen til at kontakte det sygehus, du skal til behandling på, hvis du har spørgsmål om tilskud til egen kørsel.

Du kan kontakte os med spørgsmål om befordringsgodtgørelse ved at:

 • Ringe 70 11 31 11
 • Taste 2 og
 • Vælge dit nærsygehus.

Find det sygehus, der er dit nærsygehus i dette skema. Du kan kontakte sygehusene på hverdage mellem 8.00-15.00.

Du kan læse mere om befordringsreglerne i Sundhedsloven og  via Sundheds- og Ældreministeriet:

Hvis du vil klage

Hvis du ikke er tilfreds med eller har spørgsmål til afgørelsen om befordring eller befordringsgodtgørelse, kan du kontakte dit nærsygehus for en uddybende forklaring.

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen kan dette ske til Styrelsen for Patientklager. Klager over befordring/befordringsgodtgørelse skal indgives til Styrelsen for Patientklager inden 4 uger efter, klageren har fået meddelelse om afgørelsen.

Klageskema kan hentes på Styrelsen for Patientklagers hjemmeside www.stps.dk

Klagesager varetages af Styrelsen for Patientklager.

Styrelsen for Patientklager ligger i Aarhus. Nedenfor finder du deres kontaktinformation.

Styrelsen for Patientklager
Olof Palmes Allé 18 H
8200 Aarhus N

Tlf.: 72 33 05 00 (du kan ringe til Styrelsen for Patientklager på hverdage mellem 09:30-11:30 og igen fra 12:30-14:30)

Mailadresse: stpk@stpk.dk

Læs mere på Styrelsen for patientsikkerheds hjemmeside på www.stpk.dk

 

Denne side er en udbygget version af pjecen "Transport til og fra sygehuset". Download pjecen "Transport til og fra sygehuset " (pdf)


Siden er sidst opdateret 17-05-2021
Sundhed

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring