Skip til primært indhold

Tandlægevagten

Tandlægevagten træder til, hvis du får akut brug for en tandlæge uden for din egen tandlæges åbningstid. 

Hvis du får brug for akut tandlægehjælp uden for din egen tandlæges åbningstid, kan du kontakte tandlægevagten på telefon 99 44 08 09.

Tandlægevagten udfører nødbehandlinger, som ikke kan vente, til din egen tandlæge åbner igen. Det kan for eksempel være smertebehandling og akut behandling i forbindelse med tandpine, mindre skader på dine tænder og tabte fyldninger.

Du kan ringe til tandlægevagten og bestille tid lørdage, søndage og helligdage fra klokken 9 -12 i en af regionens tre tandklinikker.

Du skal møde ind til behandling mellem klokken 10 og 12 efter nærmere aftale pr. telefon. Færdigbehandling kan foregå efter kl. 12 afhængig af opgavens omfang og travlheden på klinikken.   

Ventetid telefon

Oversigt over ventetider. Mellem 9.00 og 10.00 risikerer du længst ventetid, mens perioden 10.00 - 11.00 oplever du sjældent ventetid. I perioden 11.00 - 12.00 kan du risikere ventetid.

Vi anbefaler, at I tager kontakt mellem 10.00 og 11.00, hvor ventetiden er kortest.

Hvad koster det at benytte tandlægevagten

Al akutbehandling af børn og ​unge under 18 år med folkeregister adresse i Danmark er gratis, da behandling betales af barnets folkeregisterkommune.

​Voksne over 18 år samt personer der ikke har folkeregister adresse i DK:

Voksne skal selv betale for behandlingen. Ud over betaling for behandlingen skal der betales et vagttillæg på 50% af regningen lørdag (dog minimum 1005,78 kr.) og tillæg på 100% af regningen søndag og helligdage (dog minimum 1.341,39 kr.).

Tillæggets størrelse er fastsat iht. Sundhedsloven.​

Tillægget er minimum (pr. 1. juni 2022):

Lørdage:                     kr. 1.005,78                    

Søn og helligdage:     kr. 1.341,39

Priseksempler
Behandling inkl. vagttillæg Lørdage Søn og helligdage

Konsultation

Røntgen 

evt. recept

1006,16 kr. 1.342,16 kr.

Akut oplukning

Røntgen

Bedøvelse

1.097,15 kr.

1.505,15 kr.

Simpel tandudtrækning

Røntgen

Bedøvelse

877,12 kr. 1.212,12 kr.

Du kan blive behandlet hos tandlægevagten flere steder i Region Syddanmark:

Der kan rekvireres journal samt røntgenbilleder ved henvendelse til:

Via EDI finder du os på telefonnummer: 99 44 08 09

Vi ligger placeret under - Hospitaler

 

Kontakt i hverdage

Anne Stamp

Adm. sagsbehandler

Praksis


51 62 98 20 Skriv sikkert til Anne Stamp

Heidi Feldt Jepsen

Tandfaglig sagsbehandler

Praksis


99 44 08 52 Skriv sikkert til Heidi Feldt Jepsen
APPFWU01V