Skip til primært indhold

Lægevagt i Region Syddanmark

Lægevagten træder til, når du bliver syg uden for din egen læges åbningstid, og du ikke kan vente med behandling, til din egen læge igen har åbent. Du skal kontakte din egen læge, hvis du skal have fornyet en recept.

Lægevagtens åbningstid og telefonnumre

Du kan kontakte lægevagten i tidsrummet 16.00-08.00 samt i weekenden og på helligdage.

  • Lægevagten i Region Syddanmark, telefon: 7011 0707

Brug lægevagten med omtanke 

Lægevagten vil gerne hjælpe, når du er blevet pludseligt syg, din sygdom er forværret, eller du er kommet til skade.

Overvej, om du kan vente til egen læge har tid, inden du kontakter lægevagten.

Ring i forvejen

Du kan ikke møde op hos lægevagten uden at have en aftale i forvejen. Når du ringer, vil det være en læge, du kommer til at tale med.

Ud fra din beskrivelse af sygdommen og symptomerne vil lægen vurdere, om du skal undersøges af lægevagten, vente til din egen læge åbner igen, eller om en telefonkonsultation er nok.

Lægen kan også vurdere, at konsultationen skal foregå hjemme hos dig.

Når du ringer

Hav dit cpr-nummer eller cpr-nummeret på den, der er syg, klar, når du ringer til lægevagten.

Du vil blive bedt om at indtaste cpr-nummeret i ventetiden. På den måde er navn og adresse allerede fundet frem, når du kommer til at tale med lægen.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at alle telefonsamtaler i lægevagten bliver optaget og gemt.

Hvornår kommer du til?

Region Syddanmark har opstillet nogle servicemål for lægevagten. Servicemålene er en rettesnor for, hvor hurtigt du kan forvente at få hjælp fra lægevagten.

  • Ventetiden i telefonen skal normalvis være under 5 minutter
  • Afstanden til nærmeste konsultationssted skal være under 30 km. I visse områder og om natten kan afstanden dog være lidt større
  • Konsultationen eller sygebesøget skal normalvis ske inden for 3 timer efter, du har været i kontakt med lægevagten.

Receptfornyelser sker hos egen læge

Skal du have fornyet en recept på fast medicin, skal du kontakte egen læge.  

Har du brug for en recept på medicin mod en sygdom, du har haft et stykke tid, skal du også ringe til egen læge.

APPFWU01V