Skip til primært indhold

Hvis du vil klage over en vagtlæge

Vil du klage over en vagtlæge? Her på siden får du vejledning til, hvordan du gør.

Hvilken type klage har du?

Først skal du finde ud af, hvilken type klage det drejer sig om.

Din klage skal fremsættes skriftligt inden 6 uger efter, det forhold, der giver anledning til klagen, er kommet til klagerens kundskab.

Send din klage til regionen

Udfyld klageformularen og send den til regionen.

Region Syddanmark
Att.: Sekretariatet for Samarbejdsudvalget
Praksisafdelingen
Damhaven 12
7100 Vejle

Når du har udfyldt formularen, indeholder den personfølsomme oplysninger. Derfor anbefaler vi, at du sender den med sikker Digital post via borger.dk

Skriv sikkert til Region Syddanmark, Praksisafdelingen med Digital post. (Kræver log-ind med MitID)

Behandling af din klage

Din klage bliver behandlet i Samarbejdsudvalget, der er sammensat af repræsentanter fra regionen, kommunen og de praktiserende læger.

APPFWU02V