Skip til primært indhold

Presseinvitation: Kickoff-konference for den nye regionale udviklingsstrategi

Den nye regionale udviklingsstrategi ”Sammen om fremtidens Syddanmark” er vedtaget, og det markeres ved en kickoff-konference på Rosborg Gymnasium 16. maj 2024. Pressen er velkommen.

På kickoff-konferencen for den nye regionale udviklingsstrategi vil deltagerne – som bl.a. tæller flere gymnasieklasser – kunne deltage i workshops om klima og trivsel, som er blandt fokuspunkterne i den nye strategi. De to workshops vil blive fulgt op af en paneldebat. Her vil der blive sat fokus på spørgsmål som: Hvordan løser vi sammen de store samfundsudfordringer? Hvordan skaber vi mere sammenhæng på tværs af Syddanmark? Hvordan får vi sammen sendt udviklingen i den rigtige retning?

Konferencen vil have deltagelse af uddannelsesinstitutioner, kommuner, erhvervslivet, interesseorganisationer, studerende m.fl. Derudover deltager bl.a. borgmester i Vejle Jens Ejner Christensen, regionsrådsformand Bo Libergren og formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark Michael Nielsen.

Konferencen foregår på Rosborg Gymnasium 16. maj kl. 12-16, og pressen er velkommen. Tilmelding er ikke nødvendig.

To klasser fra Rosborg Gymnasium deltager på konferencen. De deltagende klasser har inden konferencen arbejdet med at formulere fremtidsscenarier som postkort fra fremtiden til de to workshops. Overskriften for fremtidsscenarierne er henholdsvis ”En fremtid, hvor alle unge trives” og ”En grøn og klimavenlig fremtid.” På workshoppen er postkortene med fremtidsscenarierne udgangspunktet for drøftelsen mellem de deltagende klasser, politikere og samarbejdspartnere. Det er glædeligt, at især mange unge har taget imod tilbuddet om at deltage i konferencen, da det netop er de unge, der tegner fremtidens Syddanmark.

Du kan læse mere om konferencen her: Kickoff-konference for ”Sammen om fremtidens Syddanmark”. Du kan også læse den nye regionale udviklingsstrategi her: Udviklingsstrategi 2024-2027: Sammen om fremtidens Syddanmark.

APPFWU02V