Skip til primært indhold

Kickoff-konference

Region Syddanmark inviterer samarbejdspartnere til en kickoff-konference for den nye regionale udviklingsstrategi; Sammen om fremtidens Syddanmark. Konferencen holdes den 16. maj 2024 på Rosborg Gymnasium og HF i Vejle.

Temaerne er klima og trivsel

På konferencen kan du blandt andet deltage i et temaspor om klima eller trivsel. På temasporene vil der være workshops, hvor der er mulighed for at dele erfaringer og hente inspiration med hjem fra nogle af de vigtigste stemmer inden for klima og trivsel. Der vil bl.a. være oplæg fra forperson i Ungeklimarådet Nadia Gullestrup Christensen og medlem af Trivselskommissionen Marie Holt Hermansen.

Elever fra Rosborg er inviteret med til at deltage på konferencen.

Program

kl. 12.00
Kickoff-konferencen åbner for check-in
Ankomst, registrering og let frokost

kl. 12.30
Velkommen og markering af vedtagelsen af den nye regionale udviklingsstrategi; Sammen om fremtidens Syddanmark
Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune.
Michael Nielsen, formand for udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.

kl. 12.35
Det unikke naboskab og potentialerne i partnerskaber på tværs af grænsen
Videohilsen fra Tyskland.
Daniel Günther, ministerpræsident i delstaten Slesvig-Holsten.

kl. 12.40
Klima og trivsel fra en ungdomsuddannelses perspektiv
Klima såvel som trivsel er vigtige temaer på ungdomsuddannelserne. Oplæg om hvordan Rosborg
Gymnasium & HF arbejder med klima og trivsel.
Hanne Hautop, rektor på Rosborg Gymnasium & HF.

kl. 12.50
Inspirationsoplæg og workshops i 2 temaspor – Klima og Trivsel
Der er mange perspektiver på og dilemmaer i samarbejdet omkring trivsel og arbejdet med at omsætte den
grønne dagsorden til handling i Region Syddanmark. Kom med dit indspark til, hvordan vi i fællesskab får
omsat strategien til konkrete handlinger inden for klima og trivsel.

Temaspor 1:
Klima – et grønt og bæredygtigt Syddanmark
Inspirationsoplæg ved Nadia Gullestrup Christensen, forperson for Ungeklimarådet, og efterfølgende
workshop.

Temaspor 2:
Trivsel – et sundt Syddanmark i trivsel
Inspirationsoplæg ved Marie Holt Hermansen, medlem af Trivselskommissionen, og efterfølgende workshop.

Ved tilmeldingen vælger du, hvilket temaspor du gerne vil deltage på.

kl. 14.20
Kaffe

kl. 14.30
Paneldebat: Hvordan løser vi sammen de store samfundsudfordringer?
Mistrivsel og klimakrisen er begge store samfundsudfordringer, hvor vores velkendte løsningsmodeller
ikke slår til. De store samfundsudfordringer påvirker på tværs af aktører. Derfor skal vi samarbejde, hvis vi
vil komme dem til livs. Heldigvis har vi i Syddanmark en lang tradition for stærke samarbejder, som vi kan
bygge videre på.

Vi har sammensat et panel på tværs af aktører, som debatterer og giver deres besyv med til, hvordan vi
i Syddanmark sammen kan være med til at løse de store samfundsudfordringer som mistrivsel og klimakrisen.

Panelet er:
Nadia Gullestrup Christensen, forperson for Ungeklimarådet
Marie Holt Hermansen, medlem af Trivselskommissionen
Helle Waagepetersen, prorektor på Syddansk Universitet
Jens Ejner Christensen, borgmester i Vejle Kommune
Bo Libergren, regionsrådsformand i Region Syddanmark
Moderator: Jørgen Bjelskou, koncerndirektør i Region Syddanmark

kl. 15.15
Tak for i dag og mulighed for at netværke
Michael Nielsen, formand for udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark.
Der vil være mulighed for at netværke, og der vil være musik fra et gymnasieband

Tilmelding

Tilmeld dig konferencen (nyt vindue åbner)

Frist for tilmelding er den 6. maj 2024.

Det er gratis at deltage i konferencen, og der er åbent for alle. Det kan dog være nødvendigt at begrænse antal deltagere af pladshensyn.

Den regionale udviklingsstrategi

Sammen om fremtidens Syddanmark er titlen på den regionale udviklingsstrategi for 2024-2027. Strategien er blevet til i dialog med borgere, kommuner og andre samarbejdspartnere. I dialogen har der været fokus på, hvilke forandringer partnerne i fællesskab ønsker at skabe. Der blev peget på klima og trivsel som vigtige udfordringer og potentialer at arbejde med, men også emner som kompetencer, sammenhængskraft og dansk-tysk samarbejde.

Vi glæder os til at se dig!

APPFWU01V