Skip til primært indhold

LUP - landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden

​Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser (LUP) er et redskab til udvikling af den patientoplevede kvalitet. LUP gennemføres på vegne af de fem regioner i Danmark. På siderne her kan du læse mere om undersøgelsen.

Patienter og pårørende oplever hver dag alle sider af sundhedsvæsenet. Nogle patienter får mulighed for at dele de oplevelser, når de efter deres besøg på sygehuset får tilsendt en spørgeundersøgelse. Den viden, der kommer ud af undersøgelsen, bliver brugt på sygehusafdelingerne til at skabe endnu bedre patientforløb.

Dine svar kommer andre til gode

Hver måned bliver alle de svar, der er kommet, samlet sammen og sendt til sygehusafdelingerne. Jo flere, der svarer, des bedre kan sygehusafdelingerne bruge svarene, da de så tegner et mere præcist billede.

Resultaterne bliver både brugt af sygehusledelser og ude på afdelingerne.

De svar, du giver, bliver brugt til at forbedre forhold og arbejdsgange på sygehusafdelingerne, så patienterne i sidste ende får en bedre oplevelse.

Sådan bruger vi svarene

Det er forskelligt, hvordan afdelingerne bruger den viden, der kommer ud af undersøgelsen.

Overordnet set handler det om at forbedre de områder, hvor patienter og pårørende har peget på, at deres oplevelse kunne have været bedre.

Det kan for eksempel være, at patienten har peget på, at de gerne i højere grad vil inddrages i spørgsmål vedrørende egen behandling. Så tager man det op i afdelingen og ser på, hvordan man kan imødekomme det.

Det kan også handle om kommunikationen med patienten, inddragelse af pårørende og meget andet.

Læs rapporterne

Hvis du har lyst til at læse mere om undersøgelserne og se, hvilken viden der kommer ud af alle spørgsmålene, kan du selv dykke ned i rapporterne.

Du kan finde dem ved Center for Patientinddragelse under Region Hovedstaden.

Du kan finde rapporterne for psykiatrien ved Defactum under Region Midt

APPFWU02V