Skip til primært indhold

Coronavaccination

Udvalgte målgrupper vil igen blive tilbudt vaccination mod covid-19.

Covid-19 vaccination fra 16. januar og frem til 1. oktober 2024 for udvalgte målgrupper


Der vil være et vaccinationstilbud til følgende grupper på Infektionsmedicinsk Afdeling, OUH:

1. Personer med svært nedsat immunforsvar, der efter lægelig vurdering bør tilbydes et yderligere stik (minimum 3 måneder efter seneste covid-19 vaccine). Også personer som ny-konstateres havende svært nedsat immunforsvar eller medicinsk påføres svært nedsat immunforsvar, og som ikke er tidligere Covid-19 vaccineret.

2. Personer der har fået stamcelletransplantation og dermed skal tilbydes et fuldt vaccinationsprogram på 3 doser.

Du skal kontakte din behandlende læge for at blive henvist til vaccination, hvis du tilhører en af ovenstående målgrupper.

Med undtagelse af ovenstående målgrupper, er der ikke et vaccinationstilbud til uvaccinerede personer eller personer, der ikke har modtaget sæsonvaccination i indeværende sæson.

APPFWU02V