Skip til primært indhold

Coronavaccination

Udvalgte målgrupper vil igen blive tilbudt vaccination mod covid-19.

Covid-19 og influenzavaccination tilbydes igen til +65-årige samt udvalgte målgrupper fra den 1. oktober 2024


Når efteråret banker på døren, vil Region Syddanmark igen stå klar med et vaccinationstilbud til de borgere, der ifølge Sundhedsstyrelsen skal tilbydes covid-19- og influenzavaccinationer. Det vil ske i perioden 1. oktober - 20. december 2024.

Det endelige vaccinationstilbud i regionen og rammerne for tidsbooking informerer regionen borgerne endeligt om inden 1. oktober 2024. Det vil også fremgå klart i de invitationer, borgenerne modtager, hvor og hvornår de kan booke tid til vaccination.

Sundhedsstyrelsen har i marts 2024 meldt ud, at regionerne ikke skal tilbyde influenzavaccination til børn mellem 2 og 6 år i år.

 

Mere information følger. Du kan også læse vores pressemeddelelse: Region Syddanmark tilbyder vaccinationer igen til efteråret

Der vil være et vaccinationstilbud til følgende grupper på Infektionsmedicinsk Afdeling, OUH:

1. Personer med svært nedsat immunforsvar, der efter lægelig vurdering bør tilbydes et yderligere stik (minimum 3 måneder efter seneste covid-19 vaccine). Også personer som ny-konstateres havende svært nedsat immunforsvar eller medicinsk påføres svært nedsat immunforsvar, og som ikke er tidligere Covid-19 vaccineret.

2. Personer der har fået stamcelletransplantation og dermed skal tilbydes et fuldt vaccinationsprogram på 3 doser.

 

Du skal kontakte din behandlende læge for at blive henvist til vaccination, hvis du tilhører en af ovenstående målgrupper.

Med undtagelse af ovenstående målgrupper, er der ikke et vaccinationstilbud til uvaccinerede personer eller personer, der ikke har modtaget sæsonvaccination i indeværende sæson.

APPFWU01V