Skip til primært indhold

Lægevagt i Region Syddanmark

Lægevagten træder til, når du bliver syg uden for din egen læges åbningstid, og du ikke kan vente med behandling, til din egen læge igen har åbent. Du skal kontakte din egen læge, hvis du skal have fornyet en recept.

Lægevagtens åbningstid og telefonnumre

Du kan kontakte lægevagten i tidsrummet 16.00-08.00 samt i weekenden og på helligdage.

  • Lægevagten i Region Syddanmark, telefon: 7011 0707

Brug lægevagten med omtanke 

Lægevagten vil gerne hjælpe, når du er blevet pludselig syg, din sygdom er forværret.

Overvej, om du kan vente til egen læge har tid, inden du kontakter lægevagten.

Ring i forvejen

Du kan ikke møde op hos lægevagten uden at have en aftale i forvejen. Når du ringer på telefon 70 11 07 07 har du to muligheder:

Tryk 1, hvis du pludselig er blevet syg eller din sygdom er blevet forværret, og du har brug for at tale med lægevagten. Det vil være en læge, du kommer til at tale med.

Tryk 2, hvis du er kommet til skade og har brug for at tale med skadesvisitationen og eventuelt få en tid på skadestuen eller en skadeklinik. Du kan læse mere om skadestuer og skadeklinikker i Region Syddanmark på regionens hjemmeside under Akuthjælp.

Ud fra din beskrivelse af sygdommen og symptomerne vil lægen vurdere, om du skal undersøges af lægevagten, vente til din egen læge åbner igen, eller om en telefon- eller videokonsultation er nok.

Lægen kan også vurdere, at konsultationen skal foregå hjemme hos dig. Klokken 23.00-08.00 vil paramedicinere også kunne foretage sygebesøg, når lægevagten vurderer, at der ikke er behov for, at vagtlægen er fysisk til stede, og paramedicinerne har kapacitet til det.

Når du ringer

Hav dit cpr-nummer eller cpr-nummeret på den, der er syg, klar, når du ringer til lægevagten.

Du vil blive bedt om at indtaste cpr-nummeret i ventetiden. På den måde er navn og adresse allerede fundet frem, når du kommer til at tale med lægen.

Du skal i øvrigt være opmærksom på, at alle telefonsamtaler i lægevagten bliver optaget og gemt.

Brug akutknap, når det ikke kan vente.

Har du akut behov for at tale med vagtlægen, kan du taste 9 og komme forrest i telefonkøen.

Akutknappen skal sørge for, at de mest syge hurtigt kommer i kontakt med vagtlægen. Derfor skal funktionen kun bruges, når du vurderer, at din henvendelse ikke kan vente.

Receptfornyelser sker hos egen læge

Skal du have fornyet en recept på fast medicin, skal du kontakte egen læge.  

Har du brug for en recept på medicin mod en sygdom, du har haft et stykke tid, skal du også ringe til egen læge.

APPFWU02V