Skip til primært indhold

Projekter støttet af uddannelsespuljen

Region Syddanmark råder over en uddannelsespulje på ca. 20 mio. kr. årligt. Uddannelsespuljen kan søges af offentlige ungdomsuddannelser og FGU'er i Syddanmark til forsøgs- og udviklingsaktiviteter

Projekter inddelt efter indsatsområder

Regionsrådet i Region Syddanmark har siden 2008 givet tilskud til en række projekter inden for forskellige temaer i de gældende uddannelsesstrategier.

Uddannelsespuljeprojekter under uddannelsesstrategien 2020-2023

I 2020 trådte en ny uddannelsesstrategi i kraft, og projekterne er derfor arrangeret under følgende temaer:

  • Gode uddannelsesmuligheder i hele regionen
  • Kompetencer til livet
  • Kompetencer til arbejdsmarkedet
  • Kompetencer til et bæredygtigt samfund
  • Unges trivsel og sundhed

Har du brug for at få information om ældre projekter som ikke længere fremgår af hjemmesiden, kan du kontakte uddannelsesteamet. 

Kontakt uddannelsesteamet

Morten Hvideland-Olsen

Chefkonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 29201042

Jonas Svane Jakobsen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og Mobilitet


+45 29201050

Lene Henriksen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 21262471

Stine Liengaard Jensen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 40315069

Mathilde Have Fagernæs Hansen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 24988318

Linda Bettina Buhl Petersen

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 23483140

Anne Kjær Christensen (på barsel)

Udviklingskonsulent

Uddannelse og mobilitet


+45 20422758
APPFWU02V