Skip til primært indhold

Offentlig høring af miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på dele af matr. 1a, 1s og 4b Hofmansfeld, Randbøl og dele af matr. 2v og 14 Daldover By, Randbøl i Vejle Kommune

Entreprenør og Vognmandsfirmaet Eigil Jensen og Søn. Billund A/S har søgt om at indvinde sand, grus og sten på et 75,7 ha stort areal i Vejle Kommune. Entreprenør og Vognmandsfirmaet Eigil Jensen og Søn. Billund A/S har derfor udarbejdet en miljøkonsekvensrapport, hvor det samlede areal er på 194,7 ha, som nu sendes i offentlig høring.

Entreprenør og Vognmandsfirmaet Eigil Jensen og Søn. Billund A/S har søgt om at indvinde sand, grus og sten på et 75,7 ha stort areal i Vejle Kommune. Størrelsen på projektet medfører, at det hører ind under Miljøvurderingsloven bilag 1 og der skal derfor udarbejdes en miljøkonsekvensrapport for projektet. Miljøkonsekvensrapporten er udarbejdet på grundlag af et afgrænsningsnotat, som Region Syddanmark har udarbejdet.

Miljøkonsekvensrapport samt ansøgning kan findes ved at trykke på nedenstående links. De kan også fremsendes ved henvendelse til Region Syddanmark ved jtv@rsyd.dk eller

Miljøkonsekvensrapport (pdf 34,7 mb)

Høringen løber fra 19. april 2024 til og med den 14. juni 2024. Høringssvar sendes til jtv@rsyd.dk

Eventuelle bemærkninger bedes indsendt til regionen til mail jtv@rsyd.dk inden for høringsperioden.

Ifølge miljøvurderingsloven § 35 skal en miljøkonsekvensrapport i mindst 8 ugers offentlig høring. Yderligere skal det oplyses, hvorvidt andre stater bliver hørt. Ingen andre stater bliver hørt, da projektet vurderes ikke at have grænseoverskridende indvirkninger på miljøet.

APPFWU02V