Skip til primært indhold

Hospice Sydvestjylland

Vi er gang med at opbygge en ny hjemmeside til Hospice Sydvestjylland. Her kan du finde vigtige oplysninger om hospicet.

Kontaktinformationer

Tlf.: 99 44 04 99
Mail: hospice@hospice.rsyd.dk

Hospice Sydvestjylland
Finsensgade 25
6700 Esbjerg

For sikker mail benyt nedenstående link:

http://post.borger.dk/?logon=borger&function=inbox&mailboxid=20793 

Om henvisning til brug for læger

Til lægen

Hvem kan komme på hospice?

Følgende skal gøre sig gældende:

  • At patienten er uhelbredelig syg, hvor helbredende behandling ikke længere er mulig
  • At patienten selv ønsker ophold på hospice
  • At patientens tilstand kræver lindrende behandling – med komplekse symptomer, der fordrer specialiseret og/eller tværfaglig indsats

Indlæggelsens mål

Hospice har som mål, at patienten oplever en velfungerende symptomlindring, der kan resultere i, at patienten får en god afslutning på livet eller kan blive udskrevet til eget hjem eller eventuel plejebolig.

Oplysninger ved henvisning

Ved henvisning beder vi om følgende oplysninger:

  • Kort anamnese med relevant oplysninger om patientens nuværende situation fysisk, psykisk, socialt og eksistentielt/åndeligt
  • Beskrivelse af de komplekse palliative problemstillinger som sygdommen medfører

Ydermere beder vi om de følgende oplysninger, som du kan læse i dokumentet (kopier evt. teksten til henvisningen)

Henvisning for praktiserende læger

Praktiserende læger kan sende en elektronisk sygehushenvisning til hospice.

Når en patient henvises til hospice, skal der sendes en elektronisk sygehushenvisning til:

Hospice Sydvestjylland

Behandlingsafsnit

SKS kode 5517010

Lokationsnr. 5790002005879

Henvisning for sygehuslæger

Læger på sygehusene i Region Syddanmark kan sende elektronisk sygehushenvisning til hospice via EPJ Syd.

Hospice Sydvestjylland fremsøges under ”Afdeling” ved oprettelse af henvisning.

Brug for hjælp?

Ved behov for oplysninger i forhold til henvisning og visitation kontakt da Hospice Sydvestjylland på tlf. 99 44 04 99.

Visitering

Henvisninger visiteres dagligt og patienten eller afdeling hvor patienten er indlagt bliver kontaktet omkring ventetid. Hvis patienten vurderes ikke at have symptomatologi som kræver en specialiseret/tværfaglig indsat giver vi henvisende læge besked om dette.

APPFWU01V