Skip til primært indhold

Nu kan du indstille kandidater til Frivillighedsprisen 2024

I år er det ottende gang, frivilligheden fejres med uddeling af Frivillighedsprisen i Region Syddanmark. Hele fire priser på sammenlagt 80.000 kr. bliver uddelt ved et stort arrangement i april, og i perioden 4.-25. januar kan du indstille din favorit til en nominering til priserne.

Frivilligheden og alle de frivillige, som hver dag gør en forskel på Region Syddanmarks sygehuse og institutioner, skal fejres. Det sker 29. april 2024, når Frivillighedsprisen bliver uddelt for ottende gang, og som tidligere år har du mulighed for at nominere frivillige initiativer til prisen.

Hver dag er der en masse syddanskere, som yder en frivillig indsats på regionens sygehuse og institutioner. Nogle gør det på ugentlig eller månedlig basis, mens andre bidrager mere sporadisk, men fælles for dem alle er, at deres indsats har en meget stor betydning for andre mennesker. De frivillige indsatser er værdifulde for både patienter og pårørende og supplerer den professionelle indsats på allerbedste måde.

Regionsrådsformand Bo Libergren (V) ser frem til at fejre de frivillige:

- Det er en fornøjelse, at vi igen i år skal fejre alle de mange mennesker, som på frivillig basis giver deres tid og deres nærvær til andre. Jeg håber, at alle frivillige i Region Syddanmark ved, hvor meget de betyder, og hvor meget deres indsats bliver værdsat. Jeg håber, at der er mange syddanskere, som benytter sig af muligheden for at indstille det eller de frivillige initiativer, som de er mest begejstrede for, og jeg glæder mig til at læse alle indstillingerne.

Indstil din favorit

Alle frivillige initiativer, som er tilknyttet en af Region Syddanmarks afdelinger eller institutioner eller på anden vis er tilknyttet Region Syddanmark, kan indstilles til Frivillighedsprisen, og alle kan sende en indstilling til Frivillighedsprisen.

Der er åbent for indstillinger via nedenstående link til og med 25. januar 2024.

Indstil din kandidat og læs mere om frivillighedsprisen

 

Man kan indstille en enkeltperson eller en frivillig organisation, som gør eller har gjort en forskel for patienter, pårørende eller borgere på et af regionens sygehuse, på et socialt center eller et andet sted i det regionale sundhedsvæsen. Man kan også indstille en afdeling, et center eller en medarbejder i regionen, som gør en særlig indsats for at styrke inddragelsen af frivillige.

Dommerkomiteen nominerer seks af de indstillede initiativer

Dommerkomiteen beslutter, hvilke af de indstillede initiativer der skal nomineres til Frivillighedsprisen 2024. Seks initiativer bliver nominerede og får derfor mulighed for at vinde en af de i alt fire pengepriser.
 
Frivillighedsprisens hovedpris er på 50.000 kr., og foruden hovedprisen uddeles Trivselsprisen og en pris for Den Gode ide, som hver er på 10.000 kr. Vinderne af de tre priser afgøres af dommerkomiteen, mens publikumsprisen, som også er på 10.000 kr., afgøres via en SMS-afstemning på Region Syddanmarks hjemmeside i april.
 
Vinderne skal i samarbejde med deres lokale frivillighedskoordinator bruge præmiepengene til at videreudvikle frivillighedssamarbejdet eller til at skabe endnu bedre rammer for den frivillige indsats.

De gode historier og fællesskab på tværs af generationer vandt hovedprisen i 2023

Hovedprisen gik sidste år til foreningen Vores Fælles Historier, som består af unge mennesker, der en gang om ugen læser højt for patienterne på Geriatrisk Sengeafsnit på Odense Universitetshospital.

Amar Khalil er grundlægger af foreningen, hvor 15-29-årige læser højt af digte, noveller og eventyr for ældre. Når de unge kommer ud på plejehjem og sygehusafdelinger, er de et frisk pust i hverdagen, og til gengæld for deres indsats får de samtaler om det forgangne liv og stor taknemmelighed retur. Relationerne på tværs af generationer var noget af det, som dommerkomiteen lagde vægt på i deres kåring.

APPFWU02V