Skip til primært indhold

Vinder af frivillighedsprisen gør op med uligheden

Frivillige i foreningen Social Sundhed Odense, som hjælper udsatte mennesker med at komme til lægen eller på sygehuset, vandt hovedprisen, da Region Syddanmark uddelte Frivillighedsprisen 29. april. Der var også priser til Danish National Academy of Music, der spiller levende musik for patienter på OUH’s intensivafdeling, til APP-guiderne på Sygehus Sønderjylland og til de frivillige til Royal Side Run.

Frivilligheden trives godt i Region Syddanmark. Det er de 47 indstillinger til regionens frivillighedspris et levende bevis på. Mandag 29. april blev vinderne af prisen kåret på Hotel Trinity i Fredericia, da regionen uddelte prisen for ottende gang.

Hovedprisen gik i år til de frivillige i Social Sundhed Odense, som hjælper udsatte borgere med at navigere i sundhedsvæsenet ved for eksempel at hjælpe dem til lægen eller på sygehuset.

Prisen blev overrakt af regionsrådsformand Bo Libergren (V), som er formand for den dommerkomité, der har fundet vinderne:

- Et besøg hos lægen eller en tur på sygehuset kan være en stor udfordring for psykisk sårbare og udsatte borgere. Derfor er det en kæmpe hjælp for dem, at der kommer en frivillig og sørger for, at de kommer afsted og hjem igen. En frivillig, der også kan hjælpe dem med at huske alle de vigtige beskeder, de får på sygehuset eller hos lægen. I dommerkomitéen synes vi, at Social Sundhed Odense gør en prisværdig indsats for at mindske ulighed i sundhed og derfor i høj grad fortjener at modtage hovedprisen.

Med prisen følger 50.000 kr. til at udvikle samarbejdet mellem Social Sundhed Odense og OUH.

Levende musik beroliger patienterne

Region Syddanmark har i år indført to nye priser som erstatning for de to mindre priser, regionen plejer at uddele.

Den ene af de to nye priser er Trivselsprisen på 10.000 kr. Den gik i år til de studerende på Danish National Academy of Music, der én gang om ugen spiller små, stille koncerter på patienternes stuer på OUH’s intensivafdeling.

Dommerkomitéens begrundelse var blandt andet, at den levende musik skaber en beroligende stemning og kan være en tiltrængt pause til patienter og pårørende fra det tankekaos og de bekymringer, som ofte er forbundet med en indlæggelse på intensiv.

Hjælp med sundhedsapps og it

Den anden nye pris, Den Gode Idé, gik til APP-guiderne på Sygehus Sønderjylland. I en skranke tæt ved sygehusets hovedindgang hjælper de borgere, patienter og pårørende, som har udfordringer med forskellige sundhedsrelaterede apps og it-løsninger.

Dommerkomitéen lagde vægt på, at APP-guiderne gør en stor forskel for den gruppe mennesker, der ikke er trygge ved it, og at det er en rigtig god idé, som heldigvis er udbredt på flere af regionens sygehuse.

APP-guiderne fik 10.000 kr. til at udvikle deres frivillige tilbud i samarbejde med Sygehus Sønderjylland.

Frivillige til Royal Side Run løber med Publikumsprisen

Vinderne af årets Publikumspris blev også kåret til prisuddelingen. Næsten 1.000 syddanskere har stemt på deres favorit i en SMS-afstemning, der har fundet sted i perioden 4. april til 22. april 2024.

Publikumsprisen gik til de cirka 150 frivillige, der i maj 2023 gjorde det muligt for 200 borgere med handicap af deltage i Royal Side Run i Nyborg. Royal Side Run er blevet til i et samarbejde mellem det regionale Handicapcenter Fyn og Nyborg Kommune, og de mange frivillige var med til at stable arrangementet på benene samt hjælpe borgerne med at gennemføre motionsløbet enten på egne ben, på cykel eller i kørestol.

Hyldest til alle frivillige

Frivillighedsprisen uddeles for at påskønne alle frivilliges indsats på regionens sygehuse og sociale centre, i psykiatrien, på hospices og i den præhospitale indsats, hvor frivillige akuthjælpere står klar til at rykke ud. Påskønnelsen gælder også den indsats, som personale eller afdelinger yder for at inddrage frivillige.

Pengene, som følger med Frivillighedsprisen, gives til at styrke og udvikle samarbejdet mellem de frivillige, som modtager prisen, og den afdeling i regionen, som den frivillige indsats er tilknyttet.

Vindere af hovedprisen:

Social Sundhed Odense

Et besøg hos lægen eller en tur på sygehuset kan være en stor udfordring for psykisk sårbare, udsatte borgere og andre, der synes, at mødet med sundhedsvæsenet kan være svært. Her er Social Sundhed Odenses frivillige den støttende hånd, der gør det overkommeligt at opsøge lægen, og det lyttende øre, der hjælper med at høre og huske alle de vigtige beskeder.

Vindere af Trivselsprisen:

Levende Musik på Intensiv

Erfaringer viser, at hjerte- og respirationsfrekvensen falder, og at smerteoplevelsen og stressniveauet bliver reduceret, når man spiller live-musik for patienter på intensiv. Et samarbejde med Danish National Academy of Music betyder, at en eller to musikstuderende en gang om ugen spiller små, stille koncerter på patienternes stuer på intensiv på OUH, mens sygeplejersker indsamler data for at dokumentere effekten.

Vindere af Den Gode Idé:

APP-guiderne på Sygehus Sønderjylland

APP-guiderne på Sygehus Sønderjylland hjælper patienter og pårørende med at installere og anvende sygehusrelevante apps. APP-guiderne er blevet undervist af sygehusets it-afdeling og af personale fra nogle af de afdelinger, hvor apps bliver brugt i behandlingsforløbene.

Vindere af Publikumsprisen:

De frivillige til Royal Side Run

17. maj 2023 var der Royal Side Run i Nyborg for byens borgere med handicap. Et samarbejde mellem det regionale Handicapcenter Fyn og Nyborg Kommune gjorde det muligt for 200 borgere at have en fantastisk dag med et motionsløb, som for nogles vedkommende blev gennemført på egne ben eller på cykel, og for andres vedkommende blev gennemført i kørestol. 150 frivillige var med til at forberede og gennemføre dagen.

Dommerkomitéen

Dommerkomitéen består af:

  • Bo Libergren (V), regionsrådsformand
  • Bente Gertz (S), regionsrådsmedlem
  • Christian Schacht-Magnussen, socialdirektør
  • Kim Callesen, Headspace (Udsatterådet)
  • Ib Poulsen, LEV (Kontaktforum for Handicap)
  • Anne Hvidberg, Landsforeningen SIND (Psykiatrisk Dialogforum)
  • Rita Bruun, Nyreforeningen (Sundhedsbrugerrådet)
  • Betina Bendix, direktør, TV SYD

Det har været dommerkomitéens opgave at nominere de seks frivillige indsatser og finde vinderen af hovedprisen, Trivselsprisen og prisen for Den Gode Idé.

Social Sundhed Odense

Hovedprisen gik til Social Sundhed Odense, som hjælper udsatte mennesker med at komme til lægen eller på sygehuset.

Musikstuderende

Trivselsprisen gik til de studerende på Danish National Academy of Music, der én gang om ugen spiller små, stille koncerter på patienternes stuer på OUH’s intensivafdeling.

APP-guiderne

I en skranke tæt ved hovedindgang på Sygehus Sønderjylland hjælper APP-guiderne borgere, patienter og pårørende, som har udfordringer med forskellige sundhedsrelaterede apps og it-løsninger. APP-guiderne vandt Prisen for den gode ide.

Royal side Run

Publikumsprisen gik til de cirka 150 frivillige, der i maj 2023 gjorde det muligt for 200 borgere med handicap af deltage i Royal Side Run i Nyborg.

Alle vinderne

Alle de glade vindere af de fire forskellige priser.

APPFWU01V