Skip til primært indhold

Hurtig behandling – men ikke nødvendigvis på sygehuset

Esbjerg Sygehus indviede 1. september deres nye Akutmedicinbil, som skal køre ud til patienter, der som alternativ til en indlæggelse kan blive behandlet i eget hjem.

Den nye Akutmedicinbil bliver bemandet med en læge og en sygeplejerske fra Akutafdelingen på Sydvestjysk Sygehus, og kører alle hverdage mellem kl. 8-16.

Er man akut syg eller er kommet til skade, har man brug for akut hjælp. Men den akutte hjælp kan nogle gange være mere optimal at modtage i sit eget hjem. Både af hensyn til patienten, som slipper for transporten, der kan være en belastning, særligt hvis man er ældre eller smerteramt, men også for akutmodtagelsen, der jævnligt er under pres.

Det er netop dét, den nye Akutmedicinbil, som Esbjerg Sygehus indviede fredag 1. september, skal bruges til.

Akutmedicinbilen bliver bemandet af en læge og en sygeplejerske og vil køre alle dage fra klokken 8 til 18. I første omgang er den reserveret til patienter fra plejehjem og botilbud med forventning om at udvide til alle borgere i de fem kommuner i klyngen - Esbjerg, Billund, Varde, Fanø og Vejen .

Med tiden er det meningen, at almen praktiserende læger kan tilbyde alle borgere den nye løsning, hvor patienten kan blive tilset af læge og sygeplejerske i eget hjem, frem for indlæggelse på akutafdelingen.

Behandling dér, hvor det giver mest mening

Regionsrådsformand Stephanie Lose indviede den nye, flotte akutmedicinbil med snoreklip og guldsaks, som det sig hør og bør og sagde i sin tale:

- Vi skal hele tiden skal have en opmærksomhed på, at det altid er de ’rigtige’ patienter, der bliver tilset og behandlet der, hvor det giver bedst mening og værdi. Det er vigtigt for den enkelte borger, men også for samfundet.

Der er allerede gjort gode erfaringer med lignende løsninger og udkørende biler i andre regioner og også på andre sygehuse i Region Syddanmark.

- Det er vigtigt for mig at sige, at de mest syge, og dem der har brug for specialiseret behandling selvfølgelig stadigvæk skal på sygehuset. Og det er også en mulighed, at akutmedicinerbilen kører ud til en patient og ender med at tilkalde en ambulance. Det er vigtigt, at patienterne er trygge, og at de får den rigtige behandling for den enkelte, sagde Stephanie Lose.

Fakta:

Akutmedicinbilen er finansieret af en pulje til styrket akutindsats i hele landet, som Regeringen har afsat fra 2022-2026.

Akutmedicinbilen danner rammen om et nyt kommende samarbejde mellem FAM i Esbjerg, fem kommuner – Esbjerg, Billund, Varde, Fanø og Vejen - og almen praksis, hvor formålet er, at patienten ikke skal køres til Akutafdelingen, men bliver tilset af en akutlæge og en sygeplejerske i eget hjem.

Regionsrådsformand Stephanie Lose klipper snoren og indvier den nye Akutmedicinbil, som 1. september kører ud og behandler patienter i eget hjem.

På sin første officielle arbejdsdag blev Akutmedicinbilen som den første opgave kaldt ud til en plejehjemsbeboer i Ribe, som skulle undersøges for en mulig urinvejsinfektion.

APPFWU01V