Skip til primært indhold

Ny rapport: Havskum spreder PFAS-forurening på Fanø

PFAS i havskum er årsagen til, at der i 2021 blev fundet PFAS i drikkevandet på Fanø. Det viser en ny undersøgelse foretaget af rådgivervirksomheden NIRAS med finansiering fra Region Syddanmark. Resultatet dokumenterer for første gang en sammenhæng mellem PFAS i havskum og risikoen for kystnære drikkevandsforsyninger.

Over 40 prøver af Fanøs grundvand, overfladevand, jord og sand udtaget på en linje fra vest mod øst i marts 2023 er blevet undersøgt og analyseret for PFAS. Resultaterne viser, at forekomsten af PFAS på Fanø skyldes havskum og små vandpartikler, der blæser ind over øen og siver ned i grundvandet.

Banebrydende ny viden om PFAS

Det er rådgivervirksomheden NIRAS, som med fuld finansiering fra ”Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord” har undersøgt årsagen til PFAS-problemerne på Fanø. Der er fra starten arbejdet ud fra en tese om, at PFAS-forureningen kunne stamme fra PFAS i havskum, fordi tidligere undersøgelser i Region Midtjylland har indikeret dette.

Undersøgelsen på Fanø bekræfter tesen, og NIRAS er dermed de første til at dokumentere, at havskum kan udgøre en risiko for kystnære vandforsyninger.

Poul Erik Jensen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark, siger:

- Det er godt, at vi nu har fået en afklaring i forhold til PFAS og havskums påvirkning af grundvand og overfladevand på Fanø. Jeg er glad for, at Den Syddanske Udviklingspulje for vand og jord har været med til at skaffe ny og banebrydende viden på området.

Trygt at bade og færdes på Fanø

Undersøgelsen viser, at PFAS i havskum kan sprede sig til jorden, grundvandet og overfladevandet. De højeste forekomster af PFAS i både overfladevand og grundvand findes på den vestlige del af Fanø. Koncentrationerne aftager ind over øen mod øst.

I jord- og sandprøverne er koncentrationen mere ensartet hen over øen. De PFAS-koncentrationer, der er fundet i jord- og sandprøverne, er under de gældende kvalitetskriterier. Derfor er der ingen risiko ved at komme i kontakt med jorden, og man kan uden problemer gå med bare tæer eller bygge sandslotte på stranden.

Se NIRAS-rapporten: Undersøgelser af kystnær PFAS-forurening af jord- og grundvand

Miljøstyrelsen og kommunerne har tidligere undersøgt badevandet langs den jyske vestkyst uden at finde PFAS i mængder, der overskrider badevandskriterierne. Styrelsen for Patientsikkerhed fraråder derfor ikke badning i havvandet, men fraråder direkte kontakt til havskum og opfordrer til, at man vasker sig med rent vand, hvis man har haft kontakt med havskum.

Illustration: PFAS fra Nordsøen havner på jord og overfladevand på Fanø og siver ned til grundvandet. Det sker, ved at PFAS opkoncentreres i havskum i brændingen og spredes ind over land via havskum og små luftbårne vandpartikler, når det blæser.

Illustration: PFAS fra Nordsøen havner på jord og overfladevand på Fanø og siver ned til grundvandet. Det sker, ved at PFAS opkoncentreres i havskum i brændingen og spredes ind over land via havskum og små luftbårne vandpartikler, når det blæser.

Drikkevandet er fri for PFAS

Undersøgelsen blev sat i gang i 2023, efter at der i foråret 2021 blev konstateret PFAS i drikkevandet på Fanø. På det tidspunkt havde Miljøstyrelsen sænket grænseværdien for, hvor meget PFAS der må være i drikkevand, fra 100 nanogram pr. liter til 2 nanogram pr. liter. Drikkevandet på Fanø gik således fra at ligge langt, langt under grænseværdien for PFAS til at overskride grænseværdien med en faktor 2.

Vandværket på Fanø fik i 2021 hurtigt midlertidige tiltag på plads, der kunne fjerne PFAS-stofferne, indtil et permanent ionbytningsanlæg, der renser vandet for PFAS, stod klart i foråret 2023.

I dag kan der ikke længere måles PFAS i drikkevandet på Fanø.

Fakta om PFAS

PFAS er den samlede betegnelse for en gruppe af op mod 12.000 forskellige fluorholdige stoffer, der har været bredt anvendt i industrien som blandt andet imprægnerings- og smøremidler i alt fra pizzabakker til regntøj og brandslukningsskum.

Lave koncentrationer af PFAS i havvandet i Nordsøen opkoncentreres i havskum, som spredes ind over land. Dette kan medføre forhøjede koncentrationer af PFAS i overfladevand, grundvand og jord i områder, der påvirkes af havskum.

PFAS er under mistanke for at have en negativ indvirkning på menneskers sundhed, hvis man indtager drikkevand og fødevarer med et indhold over de fastsatte grænseværdier over længere tid.

FAKTA om Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord

PFAS-projektet på Fanø er finansieret af ”Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord”, som regionsrådet i Region Syddanmark i 2022 afsatte i alt otte mio. kr. over to år til.
Se mere på: Den Syddanske Udviklingspulje (regionsyddanmark.dk)

APPFWU02V