Skip til primært indhold

Forslag til 29 nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2023 sendes i høring

Forureninger, der truer grundvand og indeklima, har et særligt fokus i Region Syddanmarks forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2023. Derudover vil regionen også fortsætte arbejdet med PFAS- og generationsforureninger.

Hvert år vedtager Miljøudvalget en arbejdsplan med nye videregående undersøgelser og oprensninger. I forslaget til arbejdsplanen for 2023 foreslår udvalget at igangsætte 20 nye videregående undersøgelser og ni nye oprensninger.  

Arbejdsplanen, der har titlen ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2023”, er netop blevet sendt i høring af Miljøudvalget. Høringsperioden løber fire uger frem til 13. januar 2023.

En stor del af regionens arbejde på jordforureningsområdet er fastlagt i Jordforureningsloven. Derudover videreføres en række andre initiativer fra tidligere år. Det gælder for eksempel arbejdet med de tre store generationsforureningssager og en stribe forureninger med pesticider og PFAS.

”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2023” indeholder altså kun nye prioriterede forureningssager, og også i 2023 har beskyttelsen af rent grundvand fået højeste prioritet. Derudover vil regionen også prioritere flere sager, der handler om risiko for boliger og børneinstitutioner.

Regionsrådet afsatte i budgetforliget for 2022 desuden en pulje på to gange fire mio. kr. til udvikling af ny teknologi, der skal hjælpe med at gøre forureningsindsatsen mere effektiv eller mere skånsom for miljøet. Puljen har fået navnet ”Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord” og kan søges af virksomheder, universiteter eller andre relevante aktører på forureningsområdet. Allerede det første år har regionen modtaget flere ansøgninger, end der var afsat økonomi til, og der planlægges at indgå kontrakter med ni projekter til en værdi af fire mio. kr. Puljen kan søges igen i 2023.
 
Formand for Miljøudvalget Poul Erik Jensen (S) siger:

- Det er fantastisk, at der har været så stor interesse for at søge tilskud til projekter, der forhåbentlig kan være med til at gøre det billigere eller bedre at undersøge og oprense forureninger i fremtiden, Det er frygteligt dyrt – både økonomisk og ressourcemæssigt – at håndtere forureningsager. Så jeg håber, at vi i fremtiden kan håndtere flere forureninger for de samme penge, for vi er presset af alle de nye trusler mod vores grundvand, der bliver ved med at dukke op. Ikke mindst PFAS-forureningerne bliver en kæmpe opgave i de kommende år. Og så skal vi videre med oprensning af generationsforureningerne i Grindsted, Kærgård Klitplantage og på Himmark Strand. Så jeg synes, det er ambitiøst, at vi i forslaget til arbejdsplanen for næste år prioriterer 29 nye indsatser, som skal være med til at beskytte grundvandet og sikre trygge omgivelser for borgere, der bor på en forurenet grund.

Fakta

Region Syddanmark planlægger i den nye arbejdsplan for miljøområdet 2023 i alt 20 nye videregående undersøgelser og 9 nye oprensninger.

I alt foreslår regionen nye forureningsundersøgelser og oprensninger for 9,7 mio. kr. i 2023.

Derudover vil regionen også i 2023 have et stort fokus på arbejdet med at opspore og risikovurdere PFAS-forureninger. Der er op mod 3000 potentielle PFAS-forureninger i regionen, og staten har givet regionerne en permanent øget bevilling til arbejdet med PFAS. Region Syddanmarks andel af bevillingen er ca. 3 mio. kr. årligt.

Generationsforureningerne vil også i det kommende år fylde en del. Arbejdet med at rense op i Kærgård Klitplantage er gået ind i den sidste etape og ventes afsluttet i 2027. Herefter vil der gå ca. 15 år, inden de sidste restriktioner kan fjernes. I Grindsted arbejdes der sideløbende med at afgrænse forureningsfanen fra fabriksgrunden og med at screene for egnede metoder til oprensning ved Grindsted Å. På Himmark Strand pågår der et arbejde med at designe oprensningsløsningen, så entreprisedelen kan komme i udbud i løbet af 2023.

Man kan læse mere om de 29 nye indsatser i det udkast til ”Nye forureningsundersøgelser og oprensninger i 2023,” der nu sendes i høring, på regionens hjemmeside: Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2023.

APPFWU02V