Skip til primært indhold

Ombygning af Sønderborg Sygehus er klar til sidste etape

Tårnene på Sønderborg Sygehus kan se frem til håndværker-rykind. Regionsrådet i Region Syddanmark har nemlig afsat 185,2 mio. kr. til sidste etape af den gennemgribende modernisering, der er nødvendig for at omdanne Sønderborg Sygehus til specialsygehus med styrker inden for bl.a. dagkirurgi og medicinske sygdomme. Overdækkede p-pladser med solceller er også på vej.

Foto af sygehuset i Sønderborg set udefra.

Det kommende moderniseringsarbejde indebærer bl.a., at en række af sygehusets specialer og behandlingstilbud skal samles eller etableres i sygehusets hovedbygning.

Når patienter i fremtiden skal indlægges på Sønderborg Sygehus, bliver det i moderne og nyrenoverede lokaler. Det står klart, efter regionsrådet på regionsrådsmødet 27. marts 2023 bevilgede 185,2 mio. kr. til sidste del af den omfattende modernisering af sygehusets fysiske rammer, der blev påbegyndt i 2015.

Arbejdet med at renovere, tilpasse og indrette sygehuset til specialsygehus sker ud fra en helhedsplan, som regionsrådet godkendte i 2018, siger Karsten Uno Petersen (S), der er formand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark:

- Nu kan vi gå i gang med sidste og fjerde etape af den gennemgribende modernisering, der skal fremtidssikre Sønderborg Sygehus og gøre det klar til den profil, der er vedtaget for sygehuset. Allerede nu imponerer sygehuset med et moderne, patientvenligt ambulatorietorv med en fin overgang til Gigthospitalet og lige om lidt et nyt medicinsk modtagelsesafsnit i underetagen. Nu er turen kommet til at renovere og tilpasse de fysiske rammer i de fire sengetårne, mellemetagen og S-bygningen, så de bliver klar til at løfte specialsygehusets fremtidige kliniske opgaver.

Udvalgsformanden pointerer, at de mange penge, som regionrådet skyder i sygehuset, er en understregning af, at regionsrådet ser Sønderborg Sygehus som et vigtigt element i det syddanske sundhedsvæsen.

Et tårn til medicinsk behandling og dagkirurgi

Det kommende moderniseringsarbejde indebærer bl.a., at en række af sygehusets specialer og behandlingstilbud skal samles eller etableres i sygehusets hovedbygning. Således skal det ene af de fire sygehustårne gøres klar til medicinske ensengsstuer, mens rygcenteret og jordemodercenteret samles i det tårn, der også huser Dansk Gigthospital.

For at øge komforten for sygehusets patienter og medarbejder skal de nye sengestuer udstyres med ventilationssystem for at give optimal mulighed for køling. Ventilationssystemet etableres også i ambulatorietorvet, der blev renoveret i etape 2.

I underetagen står apoteket over for renovering og ombygning, og på sygehusets mellemetage skal OP-afdelingen moderniseres, og der skal skabes et optimeret flow mellem OP-stuerne. I S-bygningen skal Øjenafdelingen udvides med ambulatorier og venterum.

Gamle bygninger giver plads til overdækkede p-pladser med solceller

Det er også en del af helhedsplanen for sygehuset, at den gamle ambulanceport skal rives ned. Det samme gælder bygningen, der tidligere rummede Patologisk Afdeling, da den er i meget dårlig stand.  

Det vil give plads til et grønt areal og udbygning af p-plads kapaciteten.

Den grønne profil og reduktion af klimaaftrykket er central også for dette ombygningsprojekt. Ud over en række fokuspunkter for selve byggeprojektet, arbejdes der også på et projekt, hvor 9000 m2 p-pladser overdækkes og belægges med solceller. Det vil blive forelagt på regionsrådsmødet i april.

Region Syddanmark forventer, at den sidste og fjerde etape af moderniseringsarbejdet på Sønderborg Sygehus kan begynde i januar 2024 og være færdigt ved udgangen af marts 2026.

Fakta om moderniseringen af Sønderborg Sygehus

Ombygningen af Sønderborg Sygehus til specialsygehus sker i fire etaper:

  • 2015-2017 Etape 1: Restaurant, dagkirurgi, etage 21, 31, 32 og 33, herunder frigørelse af arealer til Dansk Gigthospital og lokal psykiatri.
  • 2017-2020 Etape 2: Ombygning af Intensiv og etablering af ambulatorietorv i hele stueetagen.
  • 2020-2023 Etape 3: Ombygning af store dele af underetagen, bl.a. nyt afsnit for medicinsk modtagelse.
  • 2024-2026 Etape 4: Etablering af nye funktioner i tårnene, mellemetagen og S-bygningen. Etablering af et større parkeringsareal med solceller og grønne områder samt ventilationssystem med køl på ambulatorietorv og patientstuer.
APPFWU01V