Skip til primært indhold

Region Syddanmark inviterer til informationsmøde om Himmark Strand

Regionen inviterer interesserede borgere til informationsmøde d. 23. maj om Himmark Strand. På mødet vil borgerne få en status på regionens forberedelser af oprensningsarbejdet. Der vil også blive mulighed for at stille spørgsmål til regionens projektleder for Himmark Strand og formanden for regionens miljøudvalg.

Informationsmødet finder sted:

Tirsdag 23. maj 2023 kl. 19.00-20.30 i Nord-Als Idrætscenter, Stadionvej 1, 6430 Nordborg

På mødet vil formanden for regionens miljøudvalg Poul-Erik Jensen (S) byde velkommen og dernæst vil regionens projektleder på projektet ved Himmark Strand, Kristian Dragsbæk Raun, give en status på oprensningsarbejdet. Der vil bl.a. blive givet en status på de tekniske løsninger, VVM-tilladelse, den kommende offentlige høring og den overordnede tidsplan for oprensningen.

Pressen er velkommen.

Tilmelding sker ved at sende en mail til himmarkstrand@rsyd.dk senest mandag 22. maj 2023 kl. 12.00.

Fakta

Himmark Strand fik mærkatet som den tiende af Danmarks generationsforureninger i december 2019.

Baggrunden for, at Himmark Strand er en generationsforurening, er, at forureningsundersøgelser har vist, at der findes en kraftig og omfattende forurening med olie og klorerede opløsningsmidler.

I juni 2020 blev det besluttet, at forureningen på stranden og under havbunden skal graves væk. Der er afsat 147 mio. kr. på finansloven og derudover bidrager Danfoss med 25 mio. kr. til oprensningen på Himmark Strand.

Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss indgik i 2021 en partnerskabsaftale, som har været med til at sætte rammerne for arbejdet med selve oprensningen.

APPFWU02V