Skip til primært indhold

Region Syddanmark godkender justeret tidsplan for den fremtidige profil for Nyborg Sygehus

Regionsrådet godkendte 19. juni en justeret tids- og procesplan for profilen for Nyborg Sygehus. Den nye profil skal sikre, at Nyborg Sygehus også i fremtiden er et godt patientilbud og en attraktiv arbejdsplads.

Nyborg Sygehus har også i fremtiden en vigtig rolle i det syddanske sundhedsvæsen, og derfor skal der udarbejdes en ny profil for sygehuset. Profilen skal endelig besluttes inden årets udgang, og arbejdet for at nå derhen er godt i gang. Den fremtidige profil skal beskrive de funktioner, Nyborg Sygehus skal varetage i fremtiden.

Sidste år besluttede regionsrådet, hvordan den fremtidige profil for Svendborg Sygehus skal se ud, når det nye OUH åbner. Den justerede tidsplan for processen med den fremtidige profil for Nyborg Sygehus blev godkendt af regionsrådet på regionsrådsmødet 19. juni.

Fremtidig profil godt på vej

Det er Region Syddanmark, der står for arbejdet og beslutningen om den fremtidige profil for Nyborg Sygehus.

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- I fremtiden skal Nyborg sygehus både være et lokalt behandlingstilbud og et fyrtårn med ansvar for behandling af alle borgere på Fyn inden for konkrete områder, ligesom vi skal sikre os, at Nyborg Sygehus er en attraktiv arbejdsplads for vores dygtige medarbejdere. Vores politiske og organisatoriske arbejde med at klargøre den fynske sygehusstruktur til fremtiden er med de fremtidige profiler for både Svendborg og Nyborg sygehuse godt på vej.

Samarbejde med Nyborg Kommune

Regionen arbejder i øjeblikket tæt sammen med Nyborg Kommune omkring det nye sundhedshus, der åbner i Nyborg næste år, og en mulig fælles ansøgning til regeringens pulje til etablering af nærhospitaler. Regeringen har dog valgt at udskyde oprettelsen af den statslig pulje til nærhospitaler på grund af strukturkommissionen. Det betyder, at regionen og Nyborg Kommune har mere tid end forventet til at forberede etableringen af et muligt nærhospital i Nyborg.

Formand for Udvalget for Det Nære Sundhedsvæsen Pernelle Jensen (V) siger om samarbejdet:

-  Vi bliver nødt til at tænke de forskellige sundhedstilbud i Nyborg sammen. Et sundhedshus kan rumme andre tilbud end et sygehus, og med en sammentænkning af de to sundhedstilbud har vi mulighed for at skabe noget rigtig godt i Nyborg. Kommunerne er forskellige med forskellige behov, derfor er dialogen med kommunen og kommunens borgere vigtig, så vi i fællesskab kan få skabt nære meningsfulde sundhedstilbud til borgerne i Nyborg.

Fælles borgermøde til oktober

Region Syddanmark og Nyborg Kommune planlægger at afholde et borgermøde i oktober. Borgermødet skal give både politikere og administrationer på regionalt og kommunalt niveau mulighed for at komme i dialog med borgerne om både den fremtidige profil, det nye sundhedshus og et muligt kommende nærhospital.

- Den endelige profil for Nyborg Sygehus falder først på plads sidst på året. Den skal tage hensyn til det nye sundhedshus i Nyborg og potentielt også den aktivitet, et muligt nærhospital kan kaste af sig, så der er mange bolde i luften i denne proces. Derfor glæder vi os også til at mødes med borgerne i Nyborg til efteråret for at få deres tanker og input til vores politiske beslutning om sygehusets fremtidige profil til december, siger Mette With Hagensen.

- Dialogen med borgerne vil give os et vigtigt indblik i, hvordan vi bedst skruer det helt rigtige borgernære sundhedstilbud sammen i fremtiden i Nyborg. Vi skal udvikle det nære sundhedstilbud i tæt dialog med Nyborg Kommune, så det favner og fordeler funktionerne meningsfuldt mellem det nye sundhedshus og Nyborg Sygehus - og samtidig tager højde for et muligt nærhospital. Det er kun naturligt at tænke tingene sammen, og der vil borgernes erfaringer og ideer klæde os endnu bedre på til at styrke sammenhængen i det nære sundhedstilbud på tværs af vores forskellige opgaver i region og kommune, siger Pernelle Jensen.

Det endelige program for borgermødet ligger ikke fast endnu, men både regionen og Nyborg Kommune vil informere interesserede borgere tættere på mødets afholdelse via lokale medier og deres respektive hjemmesider.

APPFWU01V