Skip til primært indhold

Nytårskur byder nytænkning og forandringer velkommen

Traditionen tro har Region Syddanmark samlet samarbejdspartnere fra virksomheder, kommuner, organisationer og pressen til nytårskur for at takke for det forgange år, men også for at fortælle om de forandringer, som regionen skal berede sig på de kommende år.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) byder velkommen til Region Syddanmarks nytårskur for samarbejdspartnere, virksomheder, medarbejdere, politikere, organisationer og presse

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) byder velkommen til Region Syddanmarks nytårskur for samarbejdspartnere, virksomheder, medarbejdere, politikere, organisationer og presse.

Nytår er for mange den tid på året, hvor der reflekteres over året, der er gået, og året der kommer. Sådan er det også i Region Syddanmark, hvor regionsrådssalen i regionshuset i Vejle 6. januar 2023 dannede ramme for regionens årlige nytårskur, der havde fokus på de forandringer, der er nødvendige at gennemføre for at kunne imødegå de kommende års udfordringer.

Sang, champagne og godt samarbejde

Samarbejdspartnere, politikere, medarbejdere og repræsentanter fra kommuner, organisationer, virksomheder, uddannelsesinstitutioner og presse mødte talstærkt op og brugte den festlige anledning til at hilse på, pleje de gamle forbindelser og takke for året, der er gået.

Mellem sang og champagneskål havde de flere end 100 gæster også tid til at skabe nye bekendtskaber og tale om, hvad det nye år og fremtiden bringer.

Vi befinder os i en historisk svær tid

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) tog i sin tale afsæt i den historisk svære tid, som Danmark befinder sig i med krig i Europa, økonomisk ustabilitet og international energikrise. Sundhedsvæsenet går ikke ram forbi. Det er presset på flere fronter, og Stephanie Lose pointerede, at det er afgørende at gå nye veje for at sikre et robust sundhedsvæsen til fremtiden.

I talen pegede hun på tre store og grundlæggende temaer, der kommer til at præge arbejdet i Region Syddanmark i 2023 – og også længere frem end det.

Vi skal nytænke, hvordan vi leverer sundhed

Det første tema handlede om nødvendigheden af at nytænke, hvordan der leveres sundhed, så der skabes ét sammenhængende sundhedsvæsen, der ganske naturligt arbejder på tværs af geografi, sektorer og aktører. Det handler f.eks. om at bruge teknologien og digitale løsninger langt mere og flytte dele af sundhedsvæsenet ud af sygehusene og tættere på den enkelte – måske endda helt ud i eget hjem.

Lægebilen fra den Fælles Akutmodtagelse i Odense er et eksempel på dette. Den kører ud til plejehjemsbeboere i kommunen, og borgerne bliver vurderet og behandlet i eget hjem i stedet for at komme på sygehuset. Forsøget med lægebilen i Odense har betydet, at over 85 procent af ambulancekørslerne til sygehuset for plejehjemsbeboere har kunnet undgås.

Vi skal skabe attraktive arbejdspladser

Det andet tema handlede om at sikre, at der er gode, attraktive og moderne arbejdspladser i fremtidens sundhedsvæsen.

Stephanie Lose fastslog, at sundhedsvæsenet står i en historisk svær situation, når det kommer til både rekruttering og fastholdelse, og at regionen derfor har defineret syv pejlemærker, der sætter en fælles retning for indsatserne, der skal løse udfordringerne. Det handler bl.a. om at skabe gode overgange fra uddannelsesliv til arbejdsliv, så nyuddannede medarbejdere får en god start på arbejdslivet.

Et klimavenligt sundhedsvæsen

Det tredje tema i talen handlede om nødvendigheden af at sikre en grøn omstilling af sundhedsvæsenet. I 2022 besluttede regionsrådet, at den samlede klimabelastning fra regionen skal reduceres med mindst 35 pct. i 2030. Det ambitiøse mål gælder også den del, der foregår uden for Danmarks grænser, når regionen fx køber ind.

I talen fastslog Stephanie Lose, at Region Syddanmark i 2023 vil fortsætte arbejdet med at omstille regionens forbrug, øge de grønne indkøb, bygge bæredygtigt og sætte turbo på genbrug og genanvendelse.

Ønsker et godt nytår

Nytårskuren sluttede med ros og opbakning til samarbejdspartnere og medarbejdere for indsatsen i det forgangne år og også en klar opfordring til alle, der kærer sig om sundhedsvæsenet, om at gå nye veje når det kommer til at fremtidssikre sundhedsvæsenet.  

Region Syddanmark ønsker alle et godt nytår.

APPFWU01V