Skip til primært indhold

Region Syddanmark støtter ni innovative miljøprojekter med fire millioner kroner

Region Syddanmark har udvalgt ni udviklingsprojekter fra 2022-ansøgningsrunden til Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord. Puljens formål er at støtte udviklingen af bedre, billigere og mere skånsomme undersøgelses- og oprensningsmetoder af forurening.

Kan biokul fjerne klorerede opløsningsmider fra grundvandet? Eller kan PFAS-forurenet vand renses ved at gennemboble det med atmosfærisk luft eller ozon? Det er noget af det, Region Syddanmarks miljøudvalg har besluttet at give penge til at undersøge via Den Syddanske Udviklingspulje for rent vand og jord.

I udviklingspuljen er der afsat fire millioner kroner til teknologiudviklingsprojekter i 2022 og fire millioner kroner i 2023. Og nu er pengene fra den første ansøgningsrunde altså blevet uddelt.

Formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark Poul Erik Jensen (S) siger:

- Vi finder hele tiden nye stoffer, der potentielt kan udgøre en trussel mod menneskers sundhed og vores drikkevand. Det stiller store krav til, at vi hele tiden bliver mere effektive til at opspore, undersøge og oprense forureninger. Derfor har regionsrådet afsat i alt otte millioner kroner til udviklingsprojekter, som blandt andet skal hjælpe os med at knække koden i forhold til at kunne fjerne PFAS fra vores grund- og havvand. Men vi skal også have udviklet nye metoder til at håndtere det mix af forskellige stoffer, vi ser i f.eks. Grindsted. Det er derfor, vi har investeret markant i teknologiudvikling, og jeg er overbevist om, at vi nok skal tjene de penge hjem igen i form af bedre og billigere oprensningsmetoder.

26 projektidéer blev til 9 projekter

Der var i alt indsendt 26 projektidéer for et samlet beløb på ca. 20 mio. kr. til ansøgningsrunden i 2022. Udvælgelsen af de ni projekter er sket efter en faglig indstilling fra regionens miljøeksperter.

Projekterne er ligeligt fordelt mellem puljens tre indsatsområder:

  • Generationsforureninger
  • Forureninger med PFAS
  • Forureninger med andre stoffer, som påvirker mange mennesker eller kræver mange ressourcer.

I udvælgelsen er der blandt andet lagt vægt på en samlet vurdering af projekternes økonomiske og miljømæssige potentiale samt muligheden for at indsamle erfaring, der kan komme regionens andre forureninger til gavn i fremtiden.

Se oversigten over de ni projekter, der har fået tildelt midler, på regionens hjemmeside.

Den 1. april 2023 åbnes der for nye ansøgninger til de sidste fire mio. kr. i puljen.

Fakta

Den Syddanske Udviklingspulje har til formål at støtte teknologiudviklingen inden for undersøgelser og oprensninger af jordforureninger. Der er afsat otte mio. kr. til puljen i 2022-2023. Puljemidler kan søges af danske virksomheder og universiteter – alene eller i partnerskab med andre. Der søges efter en god projektidé til f.eks. håndtering af regionens generationsforureninger, eller idéer som kan bidrage til gøre det billigere, bedre og mere skånsomt at undersøge og oprense regionens øvrige jordforureninger.

APPFWU02V