Skip til primært indhold

573 nye parkeringspladser ved Esbjerg Sygehus

Patienter, pårørende og ansatte på Esbjerg Sygehus kan se frem til flere p-pladser ved sygehuset. Regionsrådet i Region Syddanmark har igangsat en markant udvidelse af det eksisterende p-hus ved sygehuset med et byggeprojekt på godt 100 mio. kr.

Det er længe ventede parkeringspladser, der nu etableres ved Esbjerg Sygehus.

Allerede i 2020 besluttede regionsrådet i Region Syddanmark at øge parkeringskapaciteten ved at udvide det eksisterende parkeringshus på matriklen med tre etager. 

Men processen blev bremset, da projektet blev udbudt i en totalentreprise, hvor der kun kom ét bud, som tilmed overskred budgettet betragteligt. Markedet var usikkert og overophedet og byggeomkostningsindekset var højt og stigende.

Udvalgsformand for Udvalget for Byggeri, Indkøb og Grøn Omstilling i Region Syddanmark Karsten Uno Petersen (S) forklarer:

- Situationen betød, at vi var nødt til at revurdere både projekt og proces. Markedet er noget mere i ro nu, og parkeringshuset er nu udbudt i storentrepriser frem for totalentrepriser. Det betyder, at det opleves mere sikkert for entreprenørerne at byde på projektet. Vi har fået nogle bedre bud ind, og vi er nu klar til at fortsætte byggeriet af de nye p-pladser.

Mere stabilt marked og gode bud

På grund af de store budgetoverskridelser i første udbudsrunde, blev parkeringshuset sendt i udbud med mulighed for at byde på både to og tre etager. Merudgiften ved at gå fra to til tre etager er relativt begrænset og da regionsrådet vurderer, at der er behov for alle p-pladserne, er det besluttet at gå med de tre etagers udvidelse. Det er 21,4 mio. kr. mere end budgetteret, hvilket alt andet lige er noget bedre end i første udbudsrunde.

Karsten Uno Petersen ser nu frem til, at byggeriet kan komme i gang efter en turbulent start.

- Vi ved, hvor stor en betydning parkering har for både patienter, pårørende og medarbejdere på Esbjerg sygehus. Skal man bruge for lang tid på at finde en parkeringsplads, kan man ikke nå ind til en aftale på sygehuset eller sit arbejde til tiden og det skaber utryghed. Derfor har det været vigtigt for os at bygge det antal pladser, der er behov for. Markedet ser bedre og mere stabilt ud nu, og derfor er jeg glad for, at vi nu kan se frem til mere tryghed i ankomsten til sygehuset, når parkeringshuset står færdigudvidet sidst i 2024.

Parkering under etableringen

Parkeringshuset vil være i drift så meget som muligt under hele byggeperioden, og arbejdet planlægges, så den mindre aktivitet på sygehuset i sommerferieperioden udnyttes til de byggearbejder, der begrænser brugen af parkeringshuset.

Forslaget blev vedtaget af et stort flertal i regionsrådet i Region Syddanmark. Enhedslisten og SF stemte imod forslaget.  

De bygger

Entreprise 1: Jord-, kloak- og betonarbejder

Jordarbejder, insitustøbt beton til fundering og regnvandsledning fra afløb på tag.

Vinder: CJ A/S

Entreprise 2: Betonelementer

Levering og montering af betonelementer, samt sammenstøbning af disse.

Vinder: Arkil A/S

Entreprise 3: Teknik

Montering af belysning, nødbelysning, sprinkling,
rør fra afløb på taget til regnvandsledning og stigstrenge i skakte til brandskabe.

Vinder Bravida Danmark A/S

Entreprise 4: Facader

Demontering og genmontering af facader.

Vinder: Fjelsø Alu Facader A/S

APPFWU01V