Skip til primært indhold

Fremtiden for Svendborg Sygehus ligger klar

Regionsrådet besluttede 26. september, hvilken profil Svendborg Sygehus fremover skal have, og hvilket sygehus fynboerne fremover skal køre til. I fremtiden skal fynboerne så vidt muligt køre til det nærmeste sygehus, og Svendborg Sygehus vil blive styrket indenfor blandt andet planlagt kirurgi og medicinsk udredning.

Hvilke opgaver skal Svendborg Sygehus løse i fremtiden, og hvor vil patienterne til Svendborg Sygehus og det nye OUH komme fra?

De to spørgsmål tog regionsrådet endelig stilling til 26. september. Beslutningen sætter punktum for en lang proces, der tog sin start helt tilbage i 2010. Dengang besluttede det daværende regionsråd at gøre Svendborg Sygehus til et specialsygehus, når det nye OUH åbner som akutsygehus for hele Fyn. Den daværende beslutning var en forudsætning for, at regionen kunne få medfinansiering fra staten til at bygge det nye OUH.

Kortere køretid til patienter

Regionsrådets beslutning i dag indeholder to forskellige dele.

For det første vil de såkaldte optageområder på Fyn blive ændret, så det nye OUH kommer til at tage imod patienter fra en større del af Fyn, mens Svendborg Sygehus vil modtage patienter fra et mindre område. Det vil mindske køreafstanden for rigtig mange medicinske patienter fra Assens, Kerteminde, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner. De vil i fremtiden blive indlagt på deres nærmeste sygehus i Odense.

Medicinske patienter fra Sydfyn og øerne vil som udgangspunkt fortsat blive indlagt og behandlet på Svendborg Sygehus. De ændrede optageområder betyder, at der skal flyttes ca. 50 senge fra Svendborg Sygehus til det nye OUH. Det vil ske, når det nye OUH åbner, og der er bygget til, så der er plads til de ekstra senge i Odense.

Nye opgaver til Svendborg Sygehus

For det andet indebærer beslutningen, at Svendborg Sygehus får en række nye funktioner. Det omfatter blandt andet et nyt center for planlagt kirurgi samt et nyt center for medicinsk udredning. Hertil kommer blandt andet en udvidelse af det eksisterende daghospital. Med de nye funktioner vil sygehuset i fremtiden tilbyde bredere behandling til patienter fra både Svendborgs nærområde, fra resten af Fyn og fra hele regionen.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Den politiske beslutning, regionsrådet har taget i dag, vil i mine øjne sikre, at Svendborg Sygehus også i fremtiden er en god arbejdsplads for de mange dygtige medarbejdere og et trygt sted at komme på sygehuset for både patienter og pårørende. Det har været en lang og til tider svær proces – og en proces, som især borgerne på Sydfyn og medarbejderne på Svendborg Sygehus har været følelsesmæssigt påvirkede af. Som region har vi gode erfaringer med sammenlignelige processer fra Vejle og Sønderborg at stå på, og jeg er overbevist om, at vi også i Svendborg vil lykkes med omdannelsen til specialsygehus og et attraktivt sygehus for borgere og medarbejdere på Sydfyn.

Skadeklinik får længere åbningstid

For at blive klogere på, hvad borgere rundt omkring på Fyn tænkte om optageområderne, de akutte tilbud og oplægget til den fremtidige profil for Svendborg Sygehus, valgte sundhedsudvalget og regionsrådet at invitere til tre borgermøder på Fyn før sommerferien.

I Assens og Nyborg var der meget fokus på afstanden til sygehuset. I Svendborg var der blandt andet meget fokus på den skadeklinik, der erstatter den nuværende akutmodtagelse, når det nye OUH åbner. De mange bidrag er nu blevet tænkt ind i beslutningen.

Formanden for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Mette With Hagensen (S) siger:

- Vi ved, at nærhed i sundhed og den lokale stolthed over byens sygehus eller ens arbejdsplads betyder rigtig meget for borgerne. Det har bestemt ikke været nogen nem proces, men nu står vi her, og jeg vil gerne sige tak til de mange borgere, der deltog i borgermøderne og bidrog til en frugtbar dialog. Vi har lyttet og gjort os umage for at tænke jeres forslag og bekymringer med ind i dagens beslutning.

For at bidrage til den fortsatte tryghed og nærhed i Svendborg har regionsrådet, ud over beslutningen om den nye profil for Svendborg Sygehus og behandling på det nærmeste sygehus, derfor besluttet, at skadeklinikken i Svendborg får udvidet åbningstiden frem til midnat i stedet for til kl. 22. Det vil betyde, at langt de fleste borgere stadig kan få tilset mindre skader i Svendborg i fremtiden.

En attraktiv arbejdsplads

Noget af det, der har fyldt meget i arbejdet med den nye profil for Svendborg Sygehus, har været rekruttering af medarbejdere og sygehuset som arbejdsplads i fremtiden.

Mette With Hagensen siger:

- Høj faglighed og gode rammer er forudsætning for, at der fortsat kan tiltrækkes dygtige medarbejdere til Svendborg Sygehus. Derfor har det også været vigtigt for hele regionsrådet, at Svendborg Sygehus også i fremtiden er en attraktiv arbejdsplads. Blandt andet derfor har vi besluttet, at Svendborg Sygehus ud over de funktioner, sygehuset har i dag, også får tilføjet en række nye og udbyggede funktioner, hvor patienter fra hele Fyn kan blive behandlet. Det skal være med til at sikre faglig udvikling og en høj faglig standard for både nuværende og kommende medarbejdere.

Flertal vedtog beslutning

På regionsrådsmødet stillede Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten et ændringsforslag om et alternativ til optageområder for Svendborg Sygehus og det nye OUH i fremtiden og en dertilhørende profil for Svendborg Sygehus. Ændringsforslaget blev alene støttet af Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti og blev derfor ikke vedtaget.”

Beslutningen om profilen for Svendborg Sygehus og optageområderne blev derefter godkendt af et flertal i regionsrådet. Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Dansk Folkeparti valgte at stemme imod.

Fakta

De såkaldte ’optageområder’ for medicinske patienter bliver ændret, når det nye OUH åbner. Det betyder, at patienter fra Assens, Kerteminde, Nyborg og Faaborg-Midtfyn kommuner frem over får kortere afstand til sygehuset, hvis de skal indlægges eller skal køre til ambulant behandling i Odense. Medicinske patienter fra Sydfyn og øerne vil også i fremtiden blive indlagt og behandlet på Svendborg Sygehus.

Ca. 50 senge fra Svendborg Sygehus flyttes til OUH, når det nye OUH åbner, og der er bygget til, så der er plads til de ekstra senge i Odense.

Nye og udbyggede funktioner på Svendborg Sygehus i den fremtidige profil:

  • Et nyt center for planlagt kirurgi
  • Et udvidet daghospital
  • Et nyt center for medicinsk udredning
  • En styrkelse af de nærhedsbaserede tilbud i et fællesambulatorie i tæt samdrift med specialerne på det nye OUH. Det kan eksempelvis være inden for arbejds- og miljømedicin, neurologi, nyremedicin, infektionsmedicin eller øjenområdet.
  • Fyns-funktioner for bl.a. behandling af hoftenære frakturer, bækkenbundslidelser og anlæg af dialyseadgangsveje. Mulighed for robot-assisteret kirurgi mv.
  • Skadeklinik med åbningstid mellem 8.00 og 24.00 alle ugens dage
  • Et nyt palliativt afsnit.
APPFWU02V