Skip til primært indhold

Fire nye akutbiler skal hjælpe borgerne i hjemmet

Tre nye akutbiler skal kunne rykke hurtigt ud til syddanskerne. Formålet er, at man som borger ikke nødvendigvis skal ind på sygehuset, men kan få den nødvendige hjælp i hjemmet. Derudover vil Region Syddanmark indsætte en ekstra akutbil omkring Haderslev, der skal rykke ud til ulykker og lignende.

Syddanskerne kan forhåbentlig se frem til et endnu bedre akutberedskab, hvis det lykkes Region Syddanmark at skaffe penge til fire nye akutbiler. Region Syddanmark ansøger om 14 mio. kr. årligt i 2023-2026 fra en pulje, som Sundhedsstyrelsen har afsat til at styrke det akutte beredskab. Projekterne har alle det samme sigte: At hjælpe flest mulige syddanskere i hjemmet, i stedet for at de skal indlægges, og dermed også aflaste ambulancedriften og sygehusene.

Det syddanske regionsråd vedtog mandag 31. oktober at ansøge om midler til en ekstra akutbil i hvert af regionens fire sygehusområder. I Haderslev-området vil der være tale om en ”traditionel” akutbil, hvis primære formål er at nedbringe responstiden for borgerne. I de tre øvrige områder vil man afprøve en ny type akutbil, hvis formål er at være fremskudt visitation og tilse patienterne i deres hjem ved udvalgte ambulanceudkald. Her skal de vurdere, om det er nødvendigt med en indlæggelse, eller om problemstillingen kan løses på stedet af paramediciner evt. med lægebackup eller ved et ambulatoriebesøg på sygehuset næste dag.

Formand for Præhospitalsudvalget Bente Gertz (S) siger:

- Som patient har man ikke altid brug for og gavn af at blive indlagt på vores sygehuse. Nogle gange kan man blive behandlet i hjemmet og måske efterfølgende blive tilset af den praktiserende læge eller kommunens dygtige sygeplejersker. Med denne type af akutbiler sørger vi for, at patienten får den rigtige behandling til rette tid og på rette sted og undgå unødvendige ambulanceture, så ambulancerne er frie til at køre til livskritiske patienter.

Fremskudt funktion har sparet 85 procent af ambulancekørsler med plejehjemsbeboere

Akutbiler som fremskudt visitation i Sydvestjylland, Lillebæltsområdet og OUH-området (Odense, Nordfyns og Kerteminde kommuner) bygger på gode erfaringer fra en FAM-lægebil i Odense, som akutmodtagelsen har etableret, og som har kørt ud til plejehjem i Odense Kommune. Lægen i bilen kan ændre visitationen. Det vil sige, at når lægen har vurderet patienten, så viser det sig ofte, at det ikke længere er nødvendigt at tage patienten med på sygehuset.

Bente Gertz siger:

- Forsøget med lægebilen i Odense har betydet, at over 85 procent af ambulancekørslerne til sygehuset for plejehjemsbeboere har kunnet undgås, ved at lægen i stedet har kunnet behandle patienterne på plejehjemmet.

Akutbilerne som fremskudt visitation bliver bemandet med en paramediciner og særligt udstyr: ultralyd, blodprøvningsudstyr og ikke-akut medicin, som ikke er i en normal akutbil.

Akutmediciner skal sikre rette hjælp på rette tid og sted

Regionen søger også om finansiering til en læge (akutmediciner), der er specialiseret i det akutte område. Akutmedicineren skal hjælpe både de praktiserende læger, personalet på vagtcentralen og ambulancepersonalet med at sikre den rigtige hjælp på rette tid og sted. Akutlægen er specialuddannet i at vurdere, hvornår en patient er akut syg og har brug for omgående hjælp, eller om der er tale om noget, som godt kan klares hos egen læge. Som det er nu, bliver der tit sendt en ambulance for at være på den sikre side, men hvor det viser sig ikke at være nødvendigt.

APPFWU02V