Skip til primært indhold

Syddanskerne dropper smøgerne og drikker mindre

Antallet af syddanskere, der ryger dagligt og drikker mere end 10 genstande om ugen, er faldet i løbet af de seneste år. Til gengæld har flere fået det dårligere mentalt, særligt de unge, og antallet af syddanskere med svær overvægt er steget. Det viser en ny undersøgelse af syddanskernes sundhed og trivsel.

I foråret 2021 besvarede godt 40.000 tilfældigt udvalgte syddanskere spørgeskemaundersøgelsen ”Hvordan har du det?”, hvor de forholdte sig til en række spørgsmål om deres sundhed og trivsel.

Nu er resultaterne offentliggjort, og de tegner en sundhedsprofil af syddanskerne, som giver anledning til både glæde og bekymring.

For syddanskerne ryger og drikker godt nok mindre end tidligere, men til gengæld står det ikke for godt til med den mentale trivsel, og mange har fået flere kilo på sidebenene. De ekstra kilo kan måske hænge sammen med, at en stor del af syddanskerne sjældent hopper i løbeskoene eller dyrker anden form for motion.

Det er fjerde gang, at regionen har spurgt syddanskerne om deres sundhed og trivsel. Første gang var i 2010.

Se de regionale resultater af Sundhedsprofilen 2021 på regionens hjemmeside.

Færre syddanskere ryger

Rygning har igennem mange år været den helt store skurk, når det kommer til danskernes sundhed. Det er den stadig, men de nye resultater viser, at der er sket en positiv udvikling, siden undersøgelsen sidst blev gennemført i 2017. Cirka 15 procent af de syddanske borgere ryger dagligt. Det er et fald på 4 procentpoint siden 2017 og er dermed det største fald, der er set siden den første spørgeskemaundersøgelse i 2010.

I alle aldersgrupper er der nu færre, som ryger dagligt. Særligt blandt de unge mænd i alderen 16-24 år, er der sket et fald. Cirka hver tiende unge mand røg dagligt i 2021 til sammenligning med knap hver femte i 2017, og det glæder regionsrådsformand Stephanie Lose (V):

- I Danmark er der hvert år knap 14.000 mennesker, der dør for tidligt, fordi de ryger eller har røget. Vi ved, at en stor del af dem begynder at ryge, når de er unge. Derfor har vi i Region Syddanmark gjort en kæmpe indsats de seneste år for at få de unge til at lade være med at ryge. Vi har blandt andet samarbejdet med ungdomsuddannelserne om at indføre røgfri skoletid, og selvom vi ikke entydigt kan konkludere, at det er derfor, de unge ryger mindre, så er det i hvert fald tydeligt for mig, at det har været et skridt i den rigtige retning.

Der er dog dryppet lidt malurt i bægeret, da undersøgelsen også viser, at cirka hver tiende af de unge mænd dagligt bruger snus eller lignende produkter. For at bidrage til oplysningen om de skadelige konsekvenser ved at bruge snus har regionen været med til at oprette siden www.myteromsnus.dk.

Færre syddanskere drikker for meget

Siden 2010 er der sket et jævnt fald i andelen af syddanskere, der drikker for meget. Faldet er størst blandt de unge mænd. 43 procent drak mere end 10 genstande om ugen i 2010, og nu er tallet mere end halveret til 20 procent i 2021.

Undersøgelsen viser også, at der ryger mere alkohol indenfor vesten hos de syddanske mænd end hos kvinderne. Hver femte mand drikker mere end 10 genstande om ugen, mens det gælder for knap hver tiende kvinde.

Syddanskerne har fået det mentalt dårligere – særligt de unge kvinder

Der tegner sig et mere dystert billede, når det gælder syddanskernes mentale trivsel. Et stigende antal syddanskere føler sig ofte nervøse eller stressede, og undersøgelsen viser også, at flere har et lavt selvværd.

Særligt skidt står det til blandt de unge kvinder, hvor hele 41 procent af de 16-24 årige ofte føler sig nervøse eller stressede, hvilket er mere end en fordobling siden 2010. Den samme tendens ses også hos de unge mænd, hvor udviklingen er gået fra 10 procent i 2010 til 21 procent i 2021.

Derudover har knap hver tredje unge kvinde lavt selvværd, hvilket er en stigning på fem procentpoint siden 2017, hvor spørgemålet blev stillet første gang.

Stadig flere syddanskere har svær overvægt

Det ser heller ikke for lyst ud, når det gælder syddanskere med svær overvægt. Det vil sige borgere med et BMI på over 30. Også her ses en støt stigning siden 2010.

De nye resultater viser, at hver femte syddansker har svær overvægt, og at det står særligt slemt til blandt midaldrende mænd i alderen 45-64 år og kvinder i alderen 35-54 år. I begge tilfælde er det hver fjerde, som har svær overvægt.

Udviklingen kan delvist hænge sammen med, at over halvdelen af syddanskerne slet ikke dyrker idræt – hverken i forening eller på egen hånd.

Resultater skal ses i lyset af corona-nedlukning

I Region Syddanmark fik 66.300 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år tilsendt spørgeskemaet i perioden 5. februar til 12. maj 2021, og godt 40.000 besvarede det. Det giver landets højeste svarprocent på 62,8.

Det var i samme periode, at der var en række restriktioner på grund af corona-pandemien – for eksempel var nattelivet, fitnesscentre og foreningslivet lukket ned. Det bør man se resultaterne i lyset af, lyder det fra Bo Libergren (V), formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

- Vi kan ikke udelukke, at corona-nedlukningen for eksempel kan have påvirket syddanskernes alkoholforbrug og fysiske aktivitetsniveau. Men når det er sagt, så får vi stadig en masse brugbar viden om syddanskernes sundhed og trivsel nu og her og om den udvikling, der er sket siden 2010. Den viden kan både vi og kommunerne bruge i vores arbejde med at styrke sundheden i Syddanmark i de kommende år, og vi er meget taknemmelige for, at så mange har taget sig tid til at besvare spørgeskemaet.

Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen ”Hvordan har du det?”, også kaldet Sundhedsprofilen, er den største nationale sundhedsundersøgelse i Danmark.

Det er alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed, der gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundhedsministeriet samt Finansministeriet.

Undersøgelsen blev sidst gennemført i 2021, hvor godt 300.000 danskere fik tilsendt et omfattende spørgeskema med 56 fælles nationale spørgsmål om sundhed, sygdom og trivsel samt en række spørgsmål, der var specifikke for de enkelte regioner.

I Region Syddanmark indeholdt spørgeskemaet 31 regionale spørgsmål – det vil sige i alt 87 spørgsmål. På baggrund af svarene er der nu udarbejdet en ny regional sundhedsprofil.

Se den nationale sundhedsprofil 2021 på hjemmesiden DanskernesSundhed.dk, hvor der også er resultater for hver enkelt region og fra tidligere års undersøgelser.

Den nationale sundhedsprofilundersøgelse af danskernes sundhed blev første gang gennemført i 2010, dernæst i 2013, 2017 og 2021. Resultaterne kan derfor sammenlignes over tid. Næste undersøgelse finder sted i 2025.

Læs mere om Region Syddanmarks sundhedsprofil.

APPFWU01V