Skip til primært indhold

Regionsrådet sikrer fortsat mobil skadestuefunktion i Svendborg

Regionsrådet har afsat midler til, at borgere i Svendborg, som enten har brug for opfølgning efter indlæggelse på Psykiatrisk Afdeling, eller som er i akut psykiatrisk krise, fortsat kan få hjælp i den mobile skadestuefunktion.

Personer i akut psykiatrisk krise kan i nogle tilfælde undgå en indlæggelse på Psykiatrisk Afdeling og i stedet blive behandlet i den mobile skadestue. Også personer, som er blevet udskrevet efter en indlæggelse, og som har brug for opfølgning i en ambulant udslusningsperiode, kan have stor gavn af den mobile skadestuefunktion, som også i fremtiden vil være et tilbud på Psykiatrisk Afdeling i Svendborg.

Afdelingen fik i 2019 penge til at oprette den mobile skadestuefunktion, da afdelingen stod foran en omfattende opbygning, der skulle løbe i to år. Ombygningen begrænsede pladsen, men muliggjorde omvendt med pengene et forsøg med en udekørende indsats.

Ombygningen i Svendborg er nu afsluttet, men behovet for en styrket udadgående indsats er der stadig. Med aftalen om budget 2022 er der afsat 1,8 mio. kr. årligt i 2022 og 2,4 mio. kr. årligt fra 2023 til at permanentgøre den mobile skadestue tilknyttet Psykiatrisk Afdeling Svendborg.

Forebyggelse og kvalitetsløft

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) er glad for, at Psykiatrien greb chancen med at afprøve den mobile skadestuefunktion:

- Vi har gode erfaringer med mobile skadestuer andre steder i regionen, og vi vil gerne have fokus på tilbud, som kan være med til at forebygge indlæggelser og reducere genindlæggelser. I psykiatrien har vi, som led i akutindsatsen og den nye akutplan for Region Syddanmark, fokus på flere opsøgende og akutte tilbud netop for at understøtte den ambulante behandling og forebygge indlæggelser. Her passer den mobile skadestue i Svendborg rigtig godt ind.

Funktionen i Svendborg bemandes af to plejepersonaler med psykiatrifaglig erfaring, eksempelvis sygeplejerske, SOSU eller andet plejepersonale. Yderligere er læger, som i forvejen er tilknyttet afdelingen, en del af bemandingen i den mobile skadestue i forbindelse med visitering fra indlæggelse på afdelingen til ambulant forløb i Lokalpsykiatri Svendborg.

Ud over Svendborg har Psykiatrien i Region Syddanmark udgående mobile skadestuefunktioner tilknyttet de fire psykiatriske akutmodtagelser i hhv. Odense, Esbjerg, Aabenraa og Vejle.

Formand for Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg Mette Bossen Linnet (V) siger:

- Jeg er glad for, at vi beholder den mobile skadestuefunktion i Svendborg. Funktionen betyder, at der er patienter, som hurtigere kan komme tilbage til deres eget hjem, og nogle vil kunne undgå at blive genindlagt. Det er et stort løft i kvaliteten for patienterne, at de hurtigere og mere trygt kan komme tilbage til og genoptage deres hverdagsliv.

Den mobile skadestue er et tilbud, som i tidsrummet kl. 13.00-21.00 giver mulighed for opfølgning på henvendelser og udskrivelser. Det er én af syv indsatser inden for psykiatrien, som Region Syddanmark har afsat 14,6 mio. kr. til i budgettet for 2022.

APPFWU02V