Skip til primært indhold

Regionen efterlyser idéer til flere kulturaktiviteter i landdistrikter

Region Syddanmark har afsat 3,5 millioner kroner til projekter, der kan være med til at skabe flere kulturaktiviteter i de syddanske landdistrikter. Der er ansøgningsfrist den 1. september 2022.

Kulturoplevelser skal være med til at gøre regionens landdistrikter mere attraktive at bo og leve i. Derfor skal der sættes gang i udvikling og gennemførelse af flere kulturaktiviteter i regionens landdistrikter og mindre byer.
Regionsrådet har netop godkendt, at der sættes 3,5 mio. kr. af til en temapulje med fokus på kulturoplevelser i landdistrikterne i 2022 med første ansøgningsfrist 1. september.

Fællesskab skal tænkes ind i kulturen

Udvalgsformand Michael Nielsen (K), Udvalget for Regional Udvikling, siger:

- Vi har en ny undersøgelse, der viser, at borgene føler sig knyttet til et lokalområde, når de har mulighed for at være med i fællesskaber og deltage i sociale arrangementer. Det skal vi tænke ind i de kulturaktiviteter, som vi har mulighed for at støtte med penge fra kulturpuljen. Derfor giver det rigtig god mening at målrette en portion penge blandt andet til det formål.

Det er regionens egen analyse ”Det attraktive liv i landdistrikterne”, der viser, at relationer er vigtige for bosætningen og for borgernes generelle vurdering af deres tilknytning til deres lokalområde. Den viser også, at følelsen af tilknytning til lokalområdet hænger sammen med oplevelsen af fællesskab og i hvor høj grad, borgerne føler sig involveret eller deltager i fællesskabet.

Hvem kan søge?

Når ansøgningerne skal behandles, bliver der blandt andet lagt vægt på, at flere arbejder sammen om et projekt, og at det går ud over kommunegrænsen. Der skal også gerne være tale om udvikling af nye koncepter, og så skal projekterne understøtte social og miljømæssig bæredygtighed.

Projekter i denne temapulje vil desuden blive prioriteret, når der er tale om kulturaktiviteter, der er for børn og unge, understøtter den lokale egnskultur og historie, skaber og udbygger lokale fællesskaber og inddrager borgerne.

Mere info om temapuljen på regionens hjemmeside Kulturmidlerne (regionsyddanmark.dk)

APPFWU01V