Skip til primært indhold

Forskernes Grindsted-anbefaling klar til politisk behandling

Den udvidede forskergruppe er blevet enig om den endelige anbefaling til politikerne efter grundig behandling af de foreslåede projekter. Anbefalingen går nu videre til politisk behandling i regionsrådet i juni 2022.

Region Syddanmark havde tirsdag inviteret den udvidede forskergruppe omkring sundhedsundersøgelsen i Grindsted til møde for at gennemgå den endelige anbefaling til opfølgende undersøgelser i byen. Den udvidede forskergruppe, der blev nedsat i oktober 2021, valgte på mødet at godkende deres endelige anbefaling inklusiv de detaljerede projektbeskrivelser, der er blevet gjort klar, siden regionsrådet blev orienteret om anbefalingen i februar 2022.

Den tre projekter i anbefalingen omfatter:

  • projekt 1 om sygdomsforekomst blandt borgere i Grindsted – en opdatering af den oprindelige sundhedsundersøgelse fra 2020
  • projekt 2 om vurdering af human risiko af forureningen for borgere i Grindsted
  • projekt 3 om de sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen – et tilbud til bekymrede borgere.

Forskergruppen har desuden besluttet, at et fjerde forslag, som bl.a. indeholder en eksperimentel model, afventer videre stillingtagen, da undersøgelsen kræver information og data om forureningskilder og eksponering i Grindsted, der endnu ikke er tilgængelig. Disse informationer og data kan potentielt findes via to af de anbefalede undersøgelser.

Projekter nøje gennemgået

De projektbeskrivelser, der ligger til grund for godkendelsen, er blevet gennemgået nøje af en tremandsgruppe bestående af formand Jesper Bo Nielsen og to andre medlemmer af forskergruppen. De tre har især kigget projekterne igennem i forhold til økonomi, udførelse og tidsplan, så der tages højde for projekternes dataindsamling og samspil med hinanden.

På mødet blev tremandsgruppens konklusioner kort præsenteret. Projekt 1 og 2 var klar og færdigjusteret før mødet. Den udvidede forskergruppe fik derefter præsenteret den detaljerede projektbeskrivelse for projekt 3 om de sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen. Det skete, fordi tremandsgruppen ønskede, at den udvidede forskergruppe fik projektbeskrivelsen at se igen efter deres input. Derefter blev oplægget drøftet i detaljer, og til sidst valgte den udvidede forskergruppe at indstille alle tre projekter til godkendelse. Dermed er den endelige anbefaling klar til at blive behandlet politisk i regionen.

I regionsrådet i juni

Formand for den udvidede forskergruppe Jesper Bo Nielsen siger:

- Jeg er meget glad for, at vi er kommet i mål med en anbefaling, som den udvidede forskergruppe står bag. Det er min klare vurdering, at projekterne i vores anbefaling vil være med til at give et bredere billede af bekymringen og risikoen ved at bo i Grindsted. Samtidig er det hele den udvidede forskergruppes håb, at de kommende undersøgelser vil være med til at skabe mere tryghed for borgerne i Grindsted.
 
Anbefalingen vil nu blive politisk behandlet på et fællesmøde for regionens sundheds- og miljøudvalg, inden den sendes videre til politisk behandling i Forretningsudvalget 8. juni 2022 og regionsrådet 20. juni 2022.

APPFWU02V