Skip til primært indhold

Stram aftale om næste års økonomi

Natten til fredag lykkedes det at få en aftale på plads mellem regeringen og Danske Regioner om de fem regioners økonomi i 2023. Alt peger på, at der er penge til at dække Region Syddanmarks øgede udgifter som følge af flere ældre og flere kronisk syge, så regionen undgår en sparerunde til næste år.

Danske Regioner har indgået en aftale med regeringen, der giver regionerne 1 mia. kr. ekstra til drift af sundhedsvæsenet til næste år.

Region Syddanmarks andel af det aftalte udgør godt 21 procent.

1. næstformand i regionsrådet Mette With Hagensen (S) siger:

- Det er en stram aftale, men det ser ud til, at vi kan holde skindet på næsen, blandt andet fordi vores økonomi grundlæggende er sund, og sygehusenes økonomi er i balance. Som det ser ud nu og her, skal vi ikke ud i en sparerunde, men der bliver heller ikke plads til de store armbevægelser.

Færre penge til anlæg

Udover penge til de store sygehusbyggerier – for eksempel det Nye OUH i Odense - afsætter aftalen 2,95 mia. kr. til investeringer i regionens øvrige sygehuse, medicoteknisk udstyr og it. I 2022-aftalen var der omkring 3,35 mia. kr. til denne post.

- Vi får selvfølgelig et lidt lavere anlægsniveau end tidligere år, men kan med gode prioriteringer fastholde vores investeringsplan, slutter Mette With Hagensen.

Gennemgang af økonomiaftalen for regionsrådet

Regionsrådet vil den 22. juni få en gennemgang af økonomiaftalen.

Forretningsudvalget skal 1. behandle Region Syddanmarks budget for 2023 den 17. august.

Regionsrådet vedtager efter planen budgettet den 26. september.

APPFWU01V