Skip til primært indhold

Regionsrådet godkender nye undersøgelser i Grindsted

Sygdomsforekomsten i Grindsted skal undersøges igen. Det besluttede et enigt regionsråd på mødet 20. juni 2022. De nye undersøgelser består af tre forskellige projekter inklusiv en opdatering af den oprindelige sundhedsundersøgelse, der blev præsenteret i 2020. Det forventes, at resultaterne fra de nye undersøgelser vil ligge klar i slutningen af 2023 og starten af 2024.

Borgerne i Grindsted kan nu se frem til yderligere undersøgelser af sundhed og sygdom i byen. Et enigt regionsråd har besluttet at følge den fulde indstilling og dermed anbefalingen om yderligere undersøgelser af sundhed og sygdom i Grindsted, som politikerne har fået fra den udvidede forskergruppe. Den udvidede forskergruppe, der blev nedsat i oktober 2021, står bag den anbefaling med tre forskellige projekter, regionsrådet vedtog. 

Den tre projekter omfatter:

  • projekt 1 om sygdomsforekomst blandt borgere i Grindsted – en opdatering af den oprindelige sundhedsundersøgelse fra 2020
  • projekt 2 om vurdering af human risiko af forureningen for borgere i Grindsted
  • projekt 3 om de sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen – et tilbud til bekymrede borgere.

Forskergruppen har desuden anbefalet, at et fjerde forslag afventer videre stillingtagen, da relevansen af undersøgelsen ikke kan afgøres før de øvrige projekter er gennemført.

For borgernes skyld

Den politiske beslutning om flere undersøgelser i Grindsted er resultatet af en proces, der begyndte i efteråret 2021. Dengang nedsatte regionen en udvidet forskergruppe for at undersøge, om der var grundlag for yderligere undersøgelser af sundhed og sygdom i byen.

I en møderække fra oktober 2021 til maj 2022 har den udvidede forskergruppe set nærmere på den oprindelige sundhedsundersøgelse og er kommet med deres forslag til yderligere undersøgelser. I maj 2022 lå den endelige anbefaling klar til politisk behandling. Anbefalingen er blevet behandlet på et fællesmøde mellem Sundhedsudvalget og Miljøudvalget sidst i maj og på Forretningsudvalget i starten af juni.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) siger:

- Vi igangsatte den oprindelige sundhedsundersøgelse fordi, vi tager bekymringerne for sundheden blandt nuværende og tidligere borgere i Grindsted alvorligt. Efter et grundigt arbejde er den udvidede forskergruppe - i kølvandet på nye oplysninger og kritik af den oprindelige undersøgelse - kommet frem til anbefalinger om yderligere undersøgelser, og den anbefaling følger vi naturligvis. 

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Jeg håber, at de nye undersøgelser vil være med til at give borgerne i Grindsted den ro og tryghed, de søger. Vi ved, at uvisheden om deres sygdomsforekomst har påvirket nogle borgere igennem en længere årrække, og derfor er jeg glad for, at de nye undersøgelser både ser på sygdomsforekomsten og risikoen ved at bo i byen og indeholder et tilbud til de borgere, der har lyst til at dele deres oplevelser og mulige sundhedsmæssige bekymringer med sundhedspersonale.

Formand for Miljøudvalget Jørn Lehmann Petersen (S) siger:

- Den oprindelige sundhedsundersøgelse opfyldte reelt det formål, der oprindeligt blev sat for undersøgelsen – nemlig at undersøge sygdomsforekomsten i Grindsted. Men det er min klare vurdering, at vi med de tre nye undersøgelser, som også indebærer en opdatering af den oprindelige sundhedsundersøgelse, kommer borgerne godt i møde i forhold til deres naturlige bekymringer. Jeg ser frem til, at arbejdet går i gang, og til at vi løbende kan følge projekterne. 

På regionsrådsmødet stillede Dansk Folkeparti blandt andet ændringsforslag om at igangsætte et ALS-forskningsprojekt med det samme. Ændringsforslaget blev alene støttet af Dansk Folkeparti og blev derfor ikke vedtaget.

De tre projekter:

Projektbeskrivelse: Sygdomsforekomst blandt borgerne i Grindsted: Opdatering
Projektbeskrivelse: Vurdering af human risiko af forurening fra Grindstedværket
Projektbeskrivelse: Sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen i Grindsted

 

APPFWU02V