Skip til primært indhold

Mange deltagere til borgermøder om optageområder og den fremtidige profil for Svendborg Sygehus

Borgermøderne i Assens, Svendborg og Nyborg om optageområder til Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus samt den fremtidige profil for Svendborg Sygehus har været rigtig godt besøgte. Mere end 400 fynske borgere delte deres kommentarer og ønsker med politikerne til, hvor de gerne vil køres hen, når det nye OUH åbner, og hvordan de ønsker Svendborg Sygehus skal se ud i fremtiden.

Engagerede og entusiastiske borgere var der masser af i både Assens, Svendborg og Nyborg, da regionen åbnede dørene til tre borgermøder i juni om optageområder og den fremtidige profil for Svendborg Sygehus.

Det var Regionsrådet og især Sundhedsudvalget, der havde inviteret. Politikerne ønskede at få indblik i borgernes ønsker og holdninger, før de skal tage endelig stilling til optageområder og profil for Svendborg Sygehus.

På møderne gik snakken lystigt om alt frafire scenarier til optageområder over oplevelser med det akutte beredskab og transportudfordringer til holdninger til profilen og fremtiden for Svendborg Sygehus som specialsygehus. Der var plads til, at borgerne både kunne dele deres idéer, tanker og frustrationer med de fremmødte politikere og direktører fra regionen og Odense Universitetshospital.
Formanden for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) siger:

- Jeg vil gerne takke alle de mange borgere, der mødte op med både stort engagement, gode spørgsmål og masser af holdninger. Det har givet os politikere mange brugbare og interessante input til vores videre arbejde. Den store interesse for at deltage i møderne viser med al tydelighed, hvor vigtige de beslutninger, vi træffer i regionsrådet, er for borgernes hverdag.

Glæde over borgernes entusiasme

Det er ikke tilfældigt, at borgerne tages med på råd i det politiske arbejde i 2022. I budgetaftalen for 2022 blev aftalepartierne enige om, at borgerne i regionen i højere grad skal tænkes ind i de politiske beslutninger, som regionsrådet kommer til at tage de kommende år. Der er derfor afsat 1,2 mio. kr. i 2022 og 2023 år til at styrke borgerinddragelsen i regionen.

De næste skridt

De mange input fra borgermøderne, i form af sedler, som borgerne kunne udfylde og aflevere på møderne, samt kommentarer, der er kommet ind via regionens hjemmeside, er blevet samlet og overleveret til politikerne, og indgår i den politiske proces. Borgernes input kan findes i dagsordenen til Sundhedsudvalgets møde d. 28. juni 2022.

Processen frem mod regionsrådets behandling af optageområder og den fremtidige profil for Svendborg Sygehus ser sådan ud:

  • Sundhedsudvalgsmøde 28. juni: Udvalget peger på forslag til fremtidige optageområder for det samlede OUH
  • Sundhedsudvalgsmøde 9. august og 12. september: Udvalget drøfter forslag til fremtidig profil for Svendborg Sygehus
  • Regionsrådsmøde 26. september: Beslutning om optageområder og profil for Svendborg Sygehus.
APPFWU01V