Skip til primært indhold

Kolding Sygehus indviede handicapvenlig forplads

Samarbejde med handicap- og patientorganisationer betyder, at Kolding Sygehus har fået en ny forplads med let adgang og gode parkeringsforhold for handicappede.

Et godt samarbejde med handicap- og patientorganisationer har mundet ud i en ny forplads ved Kolding Sygehus. Den 10. juni kunne udvalgsformand Karsten Uno Petersen (S) klippe den røde snor og dermed indvie den nye og forbedrede forplads ved Kolding Sygehus.

Formand for Region Syddanmarks udvalg for byggeri, indkøb og grøn omstilling Karsten Uno Petersen siger:

- Da det viste sig, at den eksisterende forplads ikke fungerede optimalt for alle, var det afgørende for os at lave den om. Vores sygehusbyggeri er for alle borgere, og jeg er derfor glad for, at handicaporganisationerne har været med i processen, så vi nu står med en forplads ved Kolding Sygehus, som giver let adgang for personer med gangbesvær og gode parkeringsmuligheder for personer med handicap.

Inddragelse af handicaporganisationer

Den oprindelige forplads blev etableret i forbindelse med udbygningen og renoveringen af Kolding Sygehus og blev indviet sammen med resten af sygehuset i 2016. Selvom forpladsen var godkendt af bygningsmyndigheden, viste det sig dog hurtigt i praksis, at kombinationen af en lang adgangsvej og en kraftig hældning gjorde adgangsforholdene problematiske særligt for kørestolsbrugere og andre svært gangbesværede.

For at få den bedst mulige løsning har regionen inddraget Kontaktforum for Handicap, Handicaprådet Kolding Kommune samt Patient- og Pårørenderådet på Kolding Sygehus i processen med at vælge den nye løsning.

Den nye forplads giver via elevator en niveaufri adgang til hovedindgangen og til akutmodtagelsen, og der er i samme ombæring lavet flere og forbedrede parkeringsforhold for handicappede samt afsætning af passagerer tæt på ambulatorierne.

Midlerne til anlægsprojektet blev prioriteret af regionsrådet i budgettet for 2021, og den nye forplads har kostet 6,628 mio. kr.

Karsten Uno Petersen klipper den røde snor

Karsten Uno Petersen klipper den røde snor og indvier dermed den nye handicapvenlige plads foran Kolding Sygehus (Foto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt)

Karsten Uno Peteren ser, at kørestolsbruger kører ind i elevatoren på forpladsen.

Karsten Uno Petersen og den første kørestolsbruger i elevatoren på den nye forplads (Foto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt)

Helikopterperspektiv ud over den nye forplads

Den nye forplads set fra oven (Foto: Charlotte Dahl, Sygehus Lillebælt)

APPFWU01V