Skip til primært indhold

Borgere inviteres til borgermøder om optageområder og den fremtidige profil for Svendborg Sygehus

I juni inviterer Region Syddanmark til tre borgermøder på Fyn, hvor borgere og politikere skal diskutere optageområder til det samlede OUH og den fremtidige profil for Svendborg Sygehus. De tre borgermøder skal afholdes i Assens, Svendborg og Nyborg.

Borgere inviteres til borgermøder om optageområder og den fremtidige profil for Svendborg Sygehus

Deltag i regionens borgermøder 13., 21. og 22. juni om optageområder og den fremtidige profil for Svendborg Sygehus

Hvor skal patienterne til det nye OUH og Svendborg Sygehus komme fra geografisk, når det nye OUH åbner? Og hvordan skal profilen for Svendborg Sygehus se ud i fremtiden?

Det vil regionsrådet gerne have borgernes kommentarer og input til, inden de til september tager den endelige beslutning om optageområder for det nye OUH og Svendborg Sygehus samt om den fremtidige profil for Svendborg Sygehus.

Inviterer til 3 borgermøder

Borgerne inviteres til tre møder med politikerne:

  • 13. juni kl. 19.00-21.00 i Teatersalen i Arena Assens, Rådhus Allé 25, 5610 Assens
  • 21. juni kl. 19.00-21.00 på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg
  • 22. juni kl. 19.00-21.00 på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.

Borgere, der gerne vil deltage, opfordres til at tilmelde sig på regionens hjemmeside før mødets start af hensyn til forplejning på mødet på www.rsyd.dk/borgermøder

Politisk deltagelse på alle møder

På de tre møder vil borgerne få præsenteret scenarier for fremtidige optageområder for visiterede akutte medicinske patienter på Fyn.

Borgerens input og kommentarer til de tre forskellige muligheder vil indgå i politikernes beslutning om, hvilke patienter der skal køres til behandling på det nye OUH, og hvilke patienter der skal køres til behandling på Svendborg Sygehus. Derover kan borgerne komme med deres input og kommentarer til den nye profil for Svendborg Sygehus.

Regionens sundhedsudvalg og hele regionsrådet er inviteret til at deltage i alle møderne.

Se videooplæg og indsend kommentarer til politikere

Borgere, der ikke kan deltage fysisk på møderne, vil fra 13. juni kl. 19.00 kunne se et videooplæg om patientgrundlag og profil for Svendborg Sygehus som specialsygehus og indsende deres skriftlige kommentarer til politikerne via regionens hjemmeside.

Se oplæg og indsend kommentarer på www.rsyd.dk/borgermøder

 

APPFWU01V