Skip til primært indhold

Bo Libergren fortsætter som formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen

Regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen har konstitueret sig og valgt, at Bo Libergren (V) fortsætter som formand. Udvalget beskæftiger sig med samarbejdet på tværs af sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne. Derudover arbejder udvalget med organiseringen af praksisområdet, som blandt andet drejer sig om at sikre lægedækning i hele regionen.

De 11 medlemmer af regionens udvalg for det nære sundhedsvæsen mødtes 26. januar 2022 for første gang, efter det nye regionsråd tiltrådte 1. januar 2022. Det var et konstituerende møde, hvor udvalget valgte Bo Libergren (V) som formand og Jette Damsø Henriksen (S) som næstformand.

Udvalget er et af regionens otte stående udvalg, og dets primære opgave er at skabe bedre sammenhæng og mere nærhed i sundhedsvæsenet. Det skal ske ved at udvikle og styrke sundhedssamarbejdet mellem sygehusene, praksissektoren og kommunerne – både hvad angår fysiske og psykiske sygdomme. Derudover ligger der endnu en stor opgave i fortsat at sikre lægedækningen i hele regionen.

Bedre sammenhæng og flere sundhedstilbud tættere på borgeren

Bo Libergren var også formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i sidste valgperiode fra 2018-2021, og han glæder sig til at fortsætte arbejdet: 

- Vi skal blive ved med at styrke sammenhængen i de sundhedstilbud, vi har på tværs af sygehusene, kommunerne og de praktiserende læger. I den forbindelse bliver det spændende at følge arbejdet med den nye sundhedsreform og efterfølgende at være med til at gøre reformen til virkelighed siger Bo Libergren.

- Men vi skal også blive ved med at udvikle og skabe flere sundhedstilbud tæt på borgerne, så det for eksempel bliver nemmere for borgerne at komme til en praktiserende speciallæge, kiropraktor, psykolog, fysioterapeut eller fodterapeut. Og når det gælder praksisområdet, vil vi fortsat have fokus på at sikre lægedækningen i hele regionen, fortsætter han.

Udvalgets opgaver

Udvalget for det nære sundhedsvæsen beskæftiger sig blandt andet med sundhedsaftalen med kommunerne, udviklingen af de syddanske sundhedshuse og konkrete indsatser for at styrke den mentale trivsel hos de unge.

Derudover beskæftiger udvalget sig med planlægning og samarbejde inden for praksisområdet, hvor de forskellige samarbejdsparter blandt andet er praktiserende læger og speciallæger, tandlæger og apoteker. Opgaverne drejer sig for eksempel om implementering af overenskomster på området og om at sikre lægedækning og lægevagt i hele regionen.

Om Bo Libergren

Bo Libergren er 52 år og har siddet i det syddanske regionsråd, lige siden regionerne blev dannet i 2007.

Han har mange års erfaring med de opgaver, som Udvalget for det nære sundhedsvæsen varetager.  

Først var han formand for Forebyggelses- og Sundhedsudvalget i Fyns Amt (2002-2006) og dernæst formand for et regionalt udvalg, som havde med ansvar for praksissektor og kommunesamarbejde (2007-2015) at gøre. Siden 2018 har han været formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen.

Se foto af Bo Libergren

Udvalgets medlemmer

De 11 medlemmer af Udvalget for det nære sundhedsvæsen er:

 • Bo Libergren (V) (formand)
 • Jette Damsø Henriksen (S) (næstformand)
 • Anne Marie Geisler Andersen (R)                                                 
 • Carsten Sørensen (DF)                                         
 • Pernelle Jensen (V)                                               
 • Allan Emiliussen (V)                                              
 • Bjarne Nielsen (V)                                                  
 • Iza Alfredsen (V)                                                    
 • Sara Darling Berg Jørgensen (S)                                                    
 • Dan Skjerning (S)                       
 • Annette Blynél (SF)                  

 

APPFWU01V