Skip til primært indhold

Mere tid til gravide i Region Syddanmark

Regionsrådet har mandag 28. februar godkendt to nye tiltag, der skal styrke fødeområdet i regionen. Fremover vil gravide få udvidet tiden ved den første jordemoderkonsultation med 20 minutter. Samtidig vil førstegangsfødende i fremtiden blive tilbudt individuelle fødselssamtaler i graviditetsuge 35. Mens flergangsfødende, der har behov for det, vil blive tilbudt en fødselssamtale i graviditetsuge 36.

Mere tid til første jordemoderkonsultation og individuelle fødselssamtaler. Det er, hvad gravide i Region Syddanmark kan forvente fremover. De to initiativer er del af regionens nye fødeplan.

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, siger:

- I Region Syddanmark har vi taget en ambitiøs beslutning om give fødende bedre forhold. Det ses tydeligt i regionens budgetaftale for 2022, der giver de fødende og deres familier et markant løft med en klar økonomisk prioritering af midler til området. Den nye fødeplan blev godkendt af det tidligere regionsråd. I dag har det nye regionsråd også nikket til planen, som nu er blevet yderligere konkretiseret med mere tid og individuelle samtaler.

Mere tid giver bedre forløb

Regionsrådet har vedtaget at udvide den afsatte tid til den første jordemoderkonsultation med 20 minutter. Den ekstra tid giver jordemødrene mulighed for at tage mere udgangspunkt i den enkelte gravide, give mere information og spotte, om de står over for særlige udfordringer i forbindelse med gravidteten. Det kan være fysiske, psykologiske, sociale eller økonomiske udfordringer, der gør, at den gravide og familien har brug for ekstra hjælp under gravidteten.

Regionsrådet vedtog også, at alle førstegangsgravide tilbydes en individuel fødselssamtale i graviditetsuge 35, mens flergangsfødende, som måtte have behov for en sådan samtale, vil få den tilbudt i graviditetsuge 36. Det kan for eksempel være fødende, som tidligere har haft et kompliceret fødselsforløb. I samtalerne vil den gravide få lagt en individuel plan for fødslen og den tidlige barselsperiode, så hendes og familiens ønsker kan skrives ind i den gravides journal. På den måde vil personalet på fødegangen og omkring familien i den tidlige barselsperiode hurtigt og nemt kunne orientere sig.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Mette With Hagensen (S), glæder sig over de to nye initiativer:   

- Det skal være trygt og sikkert at føde i Region Syddanmark. Med den nye fødeplan er det prioriteret, at der skal være mere tid til, at jordemoderen kan tale med den gravide både først og sidst i graviditeten. Denne prioritering vil give fødeområdet i regionen et markant løft. De to nye initiativer giver både de gravide, deres familier og personalet omkring dem de bedst mulige kort på hånden, når de skal planlægge graviditets- og fødselsforløbet. Ekstra tid giver vores personale mulighed for at skabe tryghed forud for fødslen, svare på ekstra spørgsmål første gang den gravide er til konsultation og spotte udfordringer, der kræver mere forebyggende indsatser tidligt i forløbet.

Tilfredse jordemødre

De to nye initiativer skaber også glæde hos mange af de jordemødre, der sidder over for de gravide til konsultationer og hjælper de fødende på regionens fødegange.

Chefjordemoder på Sydvestjysk Sygehus Anne-Marie Jensen siger:

- Mere tid vil forhåbentlig give vores jordemødre et bedre arbejdsmiljø, fordi de har mulighed for at bruge den nødvendige tid på at komme omkring de relevante ting, der skal spørges ind til og undersøges i den første jordemoderkonsultation. Når det kommer til fødselssamtaler, vil det styrke samarbejdet under fødslen med den førstegangsfødende, ved at de selv har været med til at lægge en plan, og at vi har kunnet bearbejde og forebygge en negativ oplevelse på forhånd med en flergangsfødende. Alt i alt tror jeg, at mere tid forhåbentlig også vil betyde en større tilfredshed med samarbejdet omkring både graviditet og fødsel hos de gravide, deres partnere og vores jordemødre.

Det er planen, at de to nye initiativer implementeres løbende på regionens fire sygehusenheder frem mod 1. juni 2022.

Fakta

Ud over de to nye initiativer om mere tid til de gravide sætter regionsrådet i budget 2022 også penge af til:

- at fokusere mere på at reducere antallet af gravide, der får udskudt deres planlagte igangsættelse af fødslen

- en partnerskabsaftale med Mødrehjælpen om rådgivning og specialiseret støtte til udsatte gravide og deres familier

- og til ombygningen af 38 fødestuer til sansefødestuer, der skal give de fødende en bedre fødselsoplevelse med lys, lyd og levende billeder, i Aabenraa, Esbjerg, Kolding, Odense og Svendborg.

Region Syddanmarks nye fødeplan indeholder syv indsatsområder og 36 konkrete anbefalinger, der understøtter visionen om, at Region Syddanmark skal levere en svangreomsorg, som bidrager til sunde mødre og raske børn og styrker familierne til en god start på livet. Planen, som er baseret på Sundhedsstyrelsens nationale anbefalinger, beskriver således regionens indsats på fødeområdet og bygger samtidig videre på eksisterende tilbud.

Der er ca. 12.000 fødsler om året i Region Syddanmark. Langt størstedelen af børnene fødes på en af regionens fødeafdelinger i Odense, Svendborg, Kolding, Esbjerg eller Aabenraa. Derudover har regionen en hjemmefødselsklinik på Ærø. I 2020 var der 3 pct. af kvinderne i Region Syddanmark, der fødte hjemme sammen med en jordemoder. Fødselstallet er stigende i Region Syddanmark, og prognoser fra Danmarks Statistik peger på, at det fortsat vil stige de kommende år.

Fødeplanen blev oprindeligt vedtaget af det forrige regionsråd 20. december 2021, men for at sikre forankring i det nye regionsråd, var fødeplanen sat på dagsordenen til godkendelse igen mandag 28. februar.  

Fødeområdet aktivitetsfinansieres for at sikre, at økonomien følger med, når fødselstallet stiger.

Læs mere om fødeplanen her. 

APPFWU01V