Skip til primært indhold

Region Syddanmark begynder at vaccinere mod abekopper

Region Syddanmark vil vaccinere grupper med størst risiko for at blive smittet med abekopper. Region Syddanmark opfordrer mænd, der har flere og skiftende mandlige sexpartnere, til at booke tid til at blive vaccineret.

Der er siden maj konstateret flere end 120 tilfælde af abekopper i Danmark, og WHO erklærede 23. juli 2022 sygdommen for en global sundhedskrise.

Nu iværksætter Region Syddanmark et vaccinationsprogram for den gruppe af borgere, der har størst risiko for at blive smittet med abekopper. Det drejer sig primært om mænd, der har flere og skiftende mandlige sexpartnere. Tilhører man denne gruppe, opfordrer Region Syddanmark til, at man skriver sig op til vaccination. Det kan man gøre på https://rsyd.dk/abekopper-vaccination.

Vaccinationen består af 2 doser af Imvanex, som gives med 28 dages mellemrum. Personer med tidligere koppevaccination kan nøjes med 1 vaccine. Patienter med nedsat immunforsvar, som tidligere er blevet vaccineret mod kopper, bør modtage 2 doser.

Personer, der IKKE kan vaccineres:

  • Personer med alvorlig allergi over for et eller flere af indholdsstofferne, herunder kyllingeprotein, benzonase, trometamol, gentamicin og ciprofloxacin
  • Gravide
  • Personer, som har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med Imvanex.

Orienteringsbreve vil blive sendt ud

Region Syddanmark vil sende orienteringsbreve ud til nogle af de borgere, der er i risikozonen. Det drejer sig bl.a. om mænd, der har sex med mænd og er i behandling med PrEP mod HIV (forebyggende behandling af HIV).

Cheflæge på Infektionsmedicinsk Afdeling på Odense Universitetshospital Anne Øvrehus siger:

- Vi sender et brev, der orienterer om muligheden for vaccination, til de borgere, som vi i vores systemer kan se er i risikozonen. Men de borgere, der ikke har fået tilbudt behandling med PrEP mod HIV, er selvfølgelig ikke i vores systemer. Derfor vil jeg gerne opfordrer til, at man via regionens hjemmeside kontakter os, hvis man er i målgruppen, så man kan blive vaccineret.

Fakta:

Målgruppen for vaccination mod abekopper:

  • Personer, der modtager forebyggende behandling mod HIV (PrEP).
  • Personer, der tilhører gruppen af mænd, der har sex med mænd, eller gruppen af transkønnede, der har sex med mænd, OG opfylder mindst 1 af nedenstående kriterier (gælder også personer, der lever med HIV):
    • Personen har haft ubeskyttet oralt eller analt samleje med mindst 2 forskellige mandlige partnere inden for de sidste 12 uger
    • Personen har haft syfilis, klamydia eller gonorré inden for de sidste 24 uger 

Derudover vil der fortsat være tilbud om vaccination af nære kontakter til en smittet med abekopper.

Såfremt der skulle være kvinder eller transpersoner, der indgår i de samme netværk som målgruppen i høj risiko med et tilsvarende kontaktmønster, vil disse kunne have tilsvarende gavn af forebyggende vaccination.

APPFWU01V