Skip til primært indhold

Region Syddanmark vil bidrage til flere unge på videregående uddannelser i Trekantområdet

Regionsrådet i Region Syddanmark har på mødet 25. april bevilget knap 2,4 mio. kr. fra uddannelsespuljen til projektet ”Trekantområdets karrierekanon”. Projektet skal bidrage til at få flere unge i Trekantområdet til at vælge en videregående uddannelse – og til at få dem til at blive i området.

Hvis man kigger på andelen af syddanske unge, der er i gang med en videregående uddannelse efter studentereksamen, er den kun gået i én retning de seneste seks år – nedad. Seneste opgørelse viser, at kun 64 pct. af unge med en studentereksamen er i gang med en videregående uddannelse, 27 måneder efter de fik huen på.

Det vil tre ungdomsuddannelser i Trekantområdet – IBC, Middelfart Gymnasium og Vejle Tekniske Gymnasium – lave om på. Derfor har de sammen med Trekantområdets seks videregående uddannelser igangsat projektet ”Trekantområdets karrierekanon”, som Region Syddanmark støtter med knap 2,4 mio. kr. fra uddannelsespuljen.

I projektet vil 2.500 elever deltage i innovative brobygningsaktiviteter og i undervisningsforløb i konkrete fag – samfundsfag, dansk, teknologi, fysik, erhvervsøkonomi mv. – for at få indblik i videregående uddannelser, studiemiljø, forskning og karrieremuligheder i Trekantområdet. Brobygningsforløbet skal også give et løft af gymnasielærernes viden om uddannelsesmulighederne i Trekantområdet.

Derudover skal der også afholdes 12 undervisningsforløb, der skal udvikles i et tæt samarbejde mellem gymnasielærere og undervisere på de videregående uddannelser inden for rammerne af tre forskellige fagfællesskaber, hhv. ”STEM”, ”Velfærd” og ”Business, kommunikation, innovation”.

Unge søger væk

Formand for Udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark Michael Nielsen (K) siger:

- I Region Syddanmark har vi ligesom på landsplan en udfordring med, at for få unge vælger at gøre brug af deres studentereksamen til at tage en videregående uddannelse. Samtidig kan vi se, at ud af dem, der går i gang med en videregående uddannelse, vælger 45 pct. en uddannelse, der ligger uden for Region Syddanmark. Hvis vi skal øge andelen af unge, der tager en videregående uddannelse, og samtidig fastholde flere unge i regionen, er det nødvendigt, at både elever og lærere får mere viden om, hvilke muligheder der er for videreuddannelse i nærområdet. Derfor er jeg glad for, at regionsrådet har valgt at bevilge midler til ”Trekantområdets karrierekanon”. Den viden og erfaring, projektet genererer, vil også kunne anvendes andre steder i regionen i fremtiden.

Efter projektets første år skal det bredes ud til yderligere seks gymnasier i Trekantområdet, så flere elever og lærere kan få gavn af det.

I Region Syddanmarks uddannelsesstrategi ”Kompetencer til fremtiden” fremgår det, at regionen vil indgå i partnerskaber med de videregående uddannelser for at understøtte et fortsat decentralt udbud af videregående uddannelser i Syddanmark, hvilket i høj grad ligger i tråd med projektets formål.

Fakta:

Disse institutioner er partnere i ”Trekantområdets karrierekanon”:

 • IBC
 • Middelfart Gymnasium
 • Vejle Tekniske Gymnasium
 • SDU (Kolding)
 • IBA
 • Fredericia Maskinmesterskole
 • UCL
 • Designskolen Kolding
 • UC Syd
 • Trekantområdet Danmark
 • 6 testgymnasier
 • Studievalg Danmark – Center Sydjylland og Center Fyn
APPFWU02V