Skip til primært indhold

Region Syddanmark afholder tre borgermøder om den nye profil for Svendborg Sygehus

Regionsrådet godkendte 25. april en revideret tids- og procesplan for den politiske behandling af den fremtidige profil for Svendborg Sygehus, når det nye OUH tages i brug. Den reviderede plan indeholder blandt andet tre borgermøder i juni på Fyn. De tre borgermøder er resultatet af et politisk ønske om at komme i dialog med borgerne, inden den politiske beslutning tages.

Hvordan skal Svendborg Sygehus se ud i fremtiden, når det nye OUH åbner, og hvor skal patienterne til Svendborg Sygehus komme fra geografisk?

De to spørgsmål har det nuværende og de tidligere regionsråd diskuteret meget, både før og efter det i 2012 blev politisk besluttet, at Svendborg Sygehus med skadeklinik skal være et specialsygehus, der primært tager sig af medicinske patienter og planlagte operationer, når det nye OUH er færdigt.

I sidste måned havde regionsrådet en temadrøftelse vedrørende den fremtidige profil for OUH Svendborg Sygehus og sammenhængen til det nye OUH. Drøftelsen er fortsat i sundhedsudvalget. På baggrund af de samlede drøftelser og ønsker til den videre politiske proces har der vist sig behov for en tilpasning af den tids- og procesplan, regionsrådet nikkede ja til i december sidste år.

Politikerne har oven på drøftelserne blandt anden ønsket, at der skal ses nærmere på optageområdet for visiterede akutte medicinske patienter på Fyn med henblik på at afklare, hvilke patienter der skal behandles på det nye OUH, og hvilke der kan behandles på Svendborg Sygehus. Derudover skal der ses nærmere på de fremtidige funktioner på Svendborg Sygehus.

Tre borgermøder

Inden regionsrådet skal behandle den endelige profil for Svendborg Sygehus, har politikerne ønsket, at borgerne i de geografiske områder, der i fremtiden skal behandles på enten det nye OUH eller Svendborg Sygehus, bliver inddraget i politikernes overvejelser og får mulighed for at blive hørt.

Formand for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark Mette With Hagensen (S) siger:

- Det er 10 år siden, at planerne for omdannelsen af Svendborg Sygehus til et specialsygehus, når det nye OUH står færdigt, blev lagt. Om få år står vi med nøglerne til det nye OUH i hånden. Så det er nu, vi skal helt i mål. De sidste planer skal færdiggøres, og forberedelserne skal på plads. Og netop dét er en god anledning til at vende fremtiden med de borgere, der bliver de primære brugere af både det nye OUH og Svendborg Sygehus. Ved at inddrage de relevante borgere og høre, hvad de ønsker lokalt, så vil vi blive klædt bedst muligt på til at tage den endelige beslutning om den fremtidige profil for Svendborg Sygehus både i sundhedsudvalget og regionsrådet.

Det er planen, at de tre borgermøder afholdes i Assens, Kerteminde og Svendborg kommuner i juni 2022. Endelige datoer, tidspunkter og steder vil blive meldt ud på regionens hjemmeside og regionens sociale medier så snart som muligt.

Regionsrådet skal tage endelig beslutning om både fordelingen af akutte patienter på Fyn mellem det nye OUH og Svendborg Sygehus og den fremtidige profil for Svendborg Sygehus 26. september 2022.

APPFWU02V