Skip til primært indhold

Forskere beder om mere tid til Grindsted-anbefaling

Den udvidede forskergruppe for sundhedsundersøgelsen i Grindsted har behov for mere tid til at drøfte de tre projektbeskrivelser, der skal vedlægges deres anbefaling til regionsrådet. Det betyder, at den politiske behandling først kan ske på regionsrådsmødet i juni 2022.

Den udvidende forskergruppes anbefaling omkring yderligere sundhedsundersøgelser i Grindsted er næsten klar. Men før den kan behandles politisk, har den udvidede forskergruppe behov for at mødes en ekstra gang for at gennemgå de detaljerede projektbeskrivelser, der er vedlagt anbefalingen.

Den udvidede forskergruppe blev nedsat i oktober 2021 for at afklare, om der var behov for at undersøge sundhedstilstanden i Grindsted yderligere. Gruppen anbefalede, at der blev sat yderligere undersøgelser i gang og pegede på tre konkrete projekter. Anbefalingen blev præsenteret for regionsrådet i februar 2022.

Den indeholder:

  • Projekt om sygdomsforekomst blandt borgere i Grindsted – en opdatering af den oprindelige sundhedsundersøgelse fra 2020
  • Projekt om vurdering af human risiko af forureningen for borgere i Grindsted
  • Projekt om de sundhedsmæssige konsekvenser af forureningen - et tilbud til bekymrede borgere.

Forskergruppen har desuden besluttet, at et fjerde forslag, som bl.a. indeholder en eksperimentel model, afventer videre stillingstagen, da undersøgelsen kræver information og data om forureningskilder og eksponering i Grindsted, der endnu ikke er tilgængelig. Disse informationer og data kan potentielt findes via to af de anbefalede undersøgelser.

Forventes klar til politisk proces i juni

Formanden og to af medlemmerne fra den udvidede forskergruppe har efterfølgende gået de tre projektbeskrivelser nøje igennem for at gøre dem klar til den politiske behandling. De har blandt andet vurderet projekternes økonomi, udførelse og tidsplanen, så den tager højde for projekternes dataindsamling og samspil med hinanden. 

Formand for den udvidede forskergruppe Jesper Bo Nielsen siger:

- Vi er næsten i mål med projektbeskrivelserne i den anbefaling, der skal følge op på den oprindelige sundhedsundersøgelse. Den udvidede forskergruppe har dog brug for lidt ekstra tid til af få drøftet projekterne endeligt igennem, så det sikres, at der er overensstemmelse mellem gruppens anbefaling og de projektbeskrivelser, der vedlægges anbefalingen til politisk behandling.

Efter mødet i den udvidede forskergruppe 10. maj vil anbefalingen blive behandlet på et fællesmøde for regionens sundheds- og miljøudvalg i slutningen af maj eller starten af juni. Derefter er det forventet, at anbefalingen kan behandles politisk i regionens forretningsudvalg 8. juni 2022 og derefter i regionsrådet 20. juni 2022.

APPFWU02V