Skip til primært indhold

Grubeområde med forurening på den gamle losseplads i Grindsted

Region Syddanmarks undersøgelser på den tidligere losseplads syd for byen har som ventet afsløret et grubeområde, der indeholder fast og flydende affald fra produktionen på det tidligere Grindstedværket.

Region Syddanmark har netop afsluttet en undersøgelse af den tidligere losseplads syd for Grindsted, som frem til 1970’erne blev brugt til deponi af både husholdningsaffald og affald fra byens virksomheder – herunder Grindstedværket.

 Undersøgelsen gik først og fremmest ud på at få slået fast, om særligt spildevand og fast affald fra Grindstedværket blev deponeret i et særligt grubeområde på lossepladsen, og om området adskiller sig tydeligt fra resten af lossepladsen.

Konklusionen er, at der er store koncentrationer af de såkaldte Grindstedværk-stoffer i et område på op til 32.000 kvadratmeter. Skønsmæssigt indeholder gruben omtrent 179.000 kubikmeter forurenet jord med et indhold af blandt andet kviksølv, medicinske stoffer, oliestoffer og klorerede opløsningsmidler.

 - Grubeområdet er lidt større, end vi havde forventet. Og omfanget af forureningsmængderne er også større. Så der er ingen tvivl om, at vi igen står med en meget stor forureningssag, siger Jørn Lehmann Petersen (S), der er formand for Miljøudvalget i Region Syddanmark.

Kan blive ny generationsforurening

Da vi ikke på nuværende tidspunkt har viden om, at lossepladsen udgør en risiko for overfladevand, værdifuldt drikkevand eller menneskers sundhed, er lossepladsen er ikke en del af Danske Regioners plan for en oprensning af de 10 nuværende type-1 generationsforureninger. 

Næste skridt er at få undersøgt fanen fra lossepladsen yderligere for at afklare, om forureningen udgør en risiko for Grindsted Å. Hvis det viser sig at være tilfældet, vil lossepladsen blive klassificeret som en type-1-generationsforurening – og dermed Danmarks 11. generationsforurening.

Det vil også betyde, at det skal undersøges, om det kan betale sig at fjerne gruben for at mindske udsivning til fanen – og dermed afkorte driftsperioden af et eventuelt afværgeanlæg i fronten af fanen.

Flere løsninger i spil

Jørn Lehmann Petersen siger:

 - Lossepladsen er ikke en del af Danske Regioners plan for en oprensning af de 10 nuværende type-1 generationsforureninger, som alle med sikkerhed udgør en risiko for overfladevand, værdifuldt grundvand eller menneskers sundhed. Næste skridt bliver derfor at få undersøgt, om forureningen fra lossepladsen på sigt kan udgøre en risiko for Grindsted Å.

I rapporten, som Dansk Miljørådgivning (DMR) har udf'ørt på vegne af Region Syddanmark, er der foretaget en indledende screening af mulige oprensningsmetoder. DMR vurderer, at det både er muligt at fjerne størstedelen af forurereningen ved at bortgrave jorden i grubeområdet og ved at benytte en termisk løsning. Andre løsninger kan dog også komme på tale, hvis et på et senere tidspunkt kan slås fast, at forureningen på lossepladsen udgør en risiko for Grindsted Å, og dermed bør afværges.

Download rapporten her

Kontaktoplysninger på hele regionsrådet

Yderligere oplysninger

Jørn Lehmann Petersen


40 40 58 33

Lone Dissing

Geolog


76631937
APPFWU02V