Skip til primært indhold

Kolding Sygehus forbedrer adgangsforholdene ved hovedindgangen

Regionsrådet har 23. november godkendt et ideoplæg til forbedring af adgangsforholdene ved hovedindgangen til Kolding Sygehus. Ændringerne sker for at gøre adgangsforholdene bedre for blandt andre gangbesværede og kørestolsbrugere.

I november 2016 indviede Region Syddanmark det udbyggede og renoverede Kolding Sygehus. Foran den nye hovedindgang er der anlagt en forplads. Forpladsens hældning har dog vist sig at give problemer for de sværest handicappede og gangbesværede, når de skal bevæge sig hen over forpladsen og ind på sygehuset.
 
Derfor har regionsrådet valgt at prioritere midler på budgettet for 2021 til at forbedre adgangsforholdene på forpladsen ved Kolding Sygehus, og nu har regionsrådet nikket til en ny løsning.

En god løsning

Kolding Sygehus har arbejdet med flere modeller på en løsning og har involveret en lang række forskellige interessenter samt været i tæt dialog med både eksterne rådgivere og handicaporganisationer, inden modellerne blev præsenteret for udvalget. 
 
Formand for Anlægs- og innovationsudvalget, Karsten Uno Petersen (S), glæder sig over den kommende forbedring i Kolding: 
 
- Vores sygehuse er til for alle borgere, og deres oplevelse som patienter og pårørende starter, allerede så snart de ankommer. Derfor er det også vigtigt, at vi lytter, når det viser sig, der kan være brug for tilpasninger. Jeg synes, vi har fundet en god løsning i tæt samarbejde og dialog med både handicaporganisationer og sygehuset. Handicaporganisationerne har kvitteret positivt for forslaget, og sygehusets ledelse er glad for, at vi både sikrer bedre adgangsforhold og samtidig fastholder forpladsens gode arkitektoniske udtryk ved hovedindgangen. 

Ny elevator og handicapparkering

Den løsning, partnerne præsenterede for regionsrådet i dag, indeholder etableringen af nye parkeringspladser for handicappede og dårligt gående tættere på indgangene, en elevatorløsning tæt på forpladsen og en tilpasning af stier uden niveauforskelle på forpladsen. 
 
Ud over at løse udfordringerne med adgangsforholdene ved den nye hovedindgang, inkluderer ombygningerne ved indgangsområdet også en forbedret og kortere niveaufri adgang til det dagkirurgiske område.

Pengene kommer fra prioriteringspulje

Arbejdet med at tilpasse forpladsen foran Kolding Sygehus vil ikke påvirke den daglige brug af forpladsen eller adgangen til Kolding Sygehus via hovedindgangen.
 
Prisen for forbedringen foran Kolding Sygehus lyder på 6,6 mio. kroner, som kommer fra regionens prioriteringspulje i budgettet for 2021. 

Regionsrådets medlemmer, se kontaktoplysninger her.

Yderligere oplysninger

Karsten Uno Petersen

Formand for Anlæg- og innovationsudvalget

Regionsrådet


21 63 11 93
APPFWU01V