Skip til primært indhold

Patienter i psykiatrien er godt tilfredse med behandling

De fleste patienter i den syddanske psykiatri er tilfredse med den behandling, de får. Det viser nye tal for patienttilfredshed. Tallene viser også, at forældre til børn i ambulant psykiatrisk behandling er mere tilfredse, end de var i fjor. Der er dog stadig plads til forbedring.

Patienterne i den syddanske psykiatri er ganske godt tilfredse med den behandling, de får. Det viser besvarelserne i den seneste Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP).
 
Særligt de voksne ambulante patienter er tilfredse. Her svarer 87 procent, at de er meget tilfredse eller tilfredse med behandlingen.
 
Formand for Psykiatri- og Socialudvalget, Thies Mathiasen (DF), siger:
 
- Det er altid dejligt at se, at størstedelen har været tilfredse med deres behandling. Jeg håber, at personalet taget det som et skulderklap, for det er i høj grad deres fortjeneste.
 
Ud af de 23 patientspørgsmål, som bliver stillet til voksne i ambulant behandling i LUP Psykiatri, er Region Syddanmarks tilfredshedsresultat over landsgennemsnittet på 12 af spørgsmålene.
Tilfredsheden på de resterende spørgsmål er på niveau med landsgennemsnittet. 

Stigende tilfredshed blandt forældre

En af de grupper, hvor tilfredsheden er steget, er blandt forældre til børn og unge i ambulant behandling. Her lå andelen af meget tilfredse og tilfredse i fjor på 67 procent. I år ligger den på 78 procent.
 
Thies Mathiasen siger:
 
- Børn er en særligt sårbar gruppe. Derfor er det så vigtigt, at forældrene er en del af behandlingsforløbet, og at de er tilfredse med den hjælp, deres barn får. Når forældrene er tilfredse med forløbet, kan de også bedre støtte barnet i behandlingen. Så jeg er meget begejstret for at se en markant stigning i tilfredsheden. 
 
Blandt forældre til indlagte børn er tilfredsheden på 56 procent, og netop forældrene er vigtige for børnenes behandling, mener Thies Mathiasen:
 
- Det er helt klart et område, vi skal have øget fokus på. Jeg er glad for, at der i vores nye psykiatriplan er en række initiativer som støtter op om inddragelse af forældre og pårørende. Det er min forventning, at indsatserne vil  have en god effekt på tilfredsheden og skabe forståelse for behandlingsplanerne.
 
I december 2019 godkendte regionsrådet en ny psykaitriplan, der gælder for 2020-2024.  Der er 39 indsatser i psykiatriplanen.  En af indsatserne er eksempelvis, at der ansættes forældre-peers på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. Forældre-peers er forældre, som selv har erfaring med at have et barn eller ungt menneske, der har fået behandling i børne- og ungepsykiatrien, og som derfor kan rådgive, støtte og sparre med andre forældre. 

Fakta om LUP

Den Landsdækkende Undersøgelse af Patienttilfredshed (LUP) gennemføres én gang om året og bliver gennemført i hele landet.
 
Du kan læse mere om LUP Psykiatri her. (eksternt link)
 
Normalvis gennemføres LUP for både somatiske patienter, fødende og patienter i psykiatrien. På grund af en teknisk opdatering i Landspatientregistret har det ikke været muligt at gennemføre den seneste LUP blandt somatiske patienter og fødende.

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer
 

Yderligere oplysninger:

Thies Mathiasen

Formand for psykiatri og socialudvalget

Regionsrådet


40 40 77 46
APPFWU01V