Skip til primært indhold

Over 97.000 patienter har talt: Stor tilfredshed med de syddanske sygehuse

Region Syddanmark scorer højt på tilfredshed blandt patienterne og ligger generelt over landsgennemsnittet for akut indlagte patienter, fødende og voksne ambulante i psykiatrien. Samtidig er der plads til forbedringer inden for bl.a. planlagt indlagte somatiske patienter, viser ny undersøgelse.

Hvor tilfredse er patienter og pårørende egentlig med behandlingen på de syddanske sygehuse og i psykiatrien?

Det er der nu kommet svar på i en landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser, hvor 97.770 patienter har svaret i Region Syddanmark. Her har man bl.a. spurgt somatiske patienter med fysiske sygdomme og psykiatriske patienter om deres besøg og indlæggelser. 

Over landsgennemsnittet flere steder

Resultaterne viser generelt høj tilfredshed i regionen, der skiller sig særligt positivt ud ved at ligge på eller over landsgennemsnittet på alle parametre for akut indlagte patienter, akut ambulante og fødende.

Blandt andet svarer 95 pct. af de fødende, at der i høj eller meget høj grad var en jordemoder til stede på fødestuen i det omfang, de havde behov for, mens 91 pct. af de akut indlagte patienter i høj eller meget høj grad oplevede personalet som venligt og imødekommende.

Formand for Sundhedsudvalget Mette With Hagensen (S) er stolt over regionens niveau:

- Sygehusene har i den grad formået at løfte deres opgave og har gang på gang sendt tilfredse patienter ud ad døren. Det kan vi takke de mange kompetente og hårdtarbejdende medarbejdere for. De leverer en meget beundringsværdig indsats, og det afspejler sig i tallene.

Hun slår samtidig fast, at resultaterne også afslører, hvor der er plads til forbedringer. Regionen ligger f.eks. under landsgennemsnittet på flere parametre blandt planlagt indlagte somatiske patienter, og når de planlagt ambulante og indlagte somatiske patienter bliver spurgt, om en bestemt læge tager overordnet ansvar for deres samlede forløb.

Mette With Hagensen (S) slår fast:

- Vi scorer generelt rigtig højt, men vi kan selvfølgelig altid forbedre os. Vi arbejder hele tiden med at sikre den bedste kvalitet på vores sygehuse og bliver hele tiden klogere. Nu tager vi de værdifulde input fra patienterne til efterretning og overvejer sammen med medarbejderne, hvor vi skal sætte ind med tiltag og hvordan.

Stor tilfredshed trods et udfordrende år

Også Psykiatrien kommer ud af undersøgelsen med gode resultater. Blandt ambulante voksne patienter ligger regionen over landsgennemsnittet på samtlige spørgsmål. Derudover svarer hhv. 79 og 82 pct. af de ambulante børn og unge og deres forældre, at de alt i alt er tilfredse eller meget tilfredse med deres indlæggelse eller besøg.

Formand for Psykiatri- og Socialudvalget Mette Bossen Linnet (V) glæder sig over, at der er stor tilfredshed blandt mange psykiatriske patienter:

- Psykiatrien er udfordret og presset af rekruttering af personale, stigende mistrivsel i samfundet og mange henvisninger. På trods af det er mange patienter tilfredse i mødet med vores personale, og det vidner om den professionalisme, vores ansatte har, og som de fortjener stor ros for.

Hun tilføjer:

- Generelt leverer vi fine resultater hele vejen rundt, men undersøgelsen giver naturligvis også anledning til at dykke ned i de områder, hvor det ikke lykkes os at møde den forventning, patienterne har til os.

Undersøgelsen viser bl.a., at der er potentiale til at forbedre tilfredsheden blandt de voksne indlagte patienter i Psykiatrien.

Se alle resultaterne hos Center for Patientinddragelse og for LUP Psykiatri.

APPFWU01V